De beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Wanneer je de sollicitatieprocedure goed hebt doorlopen en je bent aangenomen in het IJsselland Ziekenhuis, start je met de beroepsoriënterende periode die 5 maanden duurt. Je bent dan stagiair en je krijg een leerovereenkomst.

De eerste 10 weken van deze periode ga je (bijna) fulltime naar school. Je volgt theorie- en praktijklessen waarmee je wordt voorbereid op het werken en leren in de praktijk. Vervolgens ga je de theorie op school steeds meer afwisselen met stagedagen in ons ziekenhuis. De beroepsoriënterende periode is bedoeld om te kunnen bekijken of het beroep van verpleegkundige echt bij je past en of het is wat je er van te voren van verwachtte.

Wanneer je de beroepsoriënterende periode met een voldoende beoordeling hebt afgesloten, word je werknemer van het IJsselland Ziekenhuis en krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Daarna wordt de leerarbeidsovereenkomst omgezet naar een overeenkomst voor de duur van de opleiding. Vanaf dat moment werk en leer je gemiddeld 3,5 dag per week in de praktijk en ga je 1 dag per week naar school.

Het wettelijk collegegeld en de boeken worden door het ziekenhuis betaald. Je krijgt een salaris conform de CAO Ziekenhuizen. Gemiddeld gezien werk en leer je 70% in de praktijk en ben je 30% van de tijd op school.

Toelatingseisen

  • Leeftijd van 18 jaar bij aanvang van de opleiding
  • Diploma VMBO theoretische leergang
  • MAVO-diploma, D-niveau of een vergelijkbaar niveau, bijvoorbeeld een overgangsbewijs van HAVO 4 naar 5
  • Diploma MBO niveau 3

Sollicitatie

De inschrijving voor september 2021 zit vol, er kan niet meer worden gereageerd.
In september 2021 komt de vacature weer online voor het startmoment in februari 2022.

Het sturen van een open sollicitatie is niet mogelijk, hier wordt niet op gereageerd.

Vacatures worden altijd geplaatst in februari voor de start in september en in september voor de start in februari.