De beroepsopleidende leerweg (BOL)

Hiervoor ben je toegelaten op een MBO-college. Je leert 70% van de tijd op school en je loopt 30% van de tijd stage in verschillende zorginstellingen.

Het IJsselland Ziekenhuis heeft met het Albeda College in Rotterdam de afspraak gemaakt om stageplaatsen beschikbaar te stellen voor leerling verpleegkundigen. Wanneer je graag een stage wilt lopen in het IJsselland Ziekenhuis kun je dit aangeven bij je studieloopbaanbegeleider.