Patiënten Havenpolikliniek

Samen met de voormalige medewerkers van het Havenziekenhuis en de andere partnerziekenhuizen heten wij u van harte welkom in het IJsselland Ziekenhuis.

Havenpolikliniek Rotterdam Centrum

Het Havenziekenhuis is omgevormd in een poliklinisch centrum onder de naam Havenpolikliniek. Dat is mogelijk door de unieke samenwerking tussen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis.

Wanneer u onder behandeling bent bij een van onderstaande specialismen op de Havenpolikliniek, dan valt deze zorg vanaf 1 oktober 2017 onder de verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis:

 • chirurgie
 • gynaecologie
 • interne geneeskunde
 • maag-darm-leverziekten (interne geneeskunde)
 • neurochirurgie
 • orthopedie of
 • reumatologie

Wat betekent dit voor u?

Inschrijven
Bent u patiënt van het voormalige Havenziekenhuis, en bezoekt u een van bovenstaande poliklinieken? Dan schrijft u zich eerst opnieuw in bij de inschrijfbalie in de hal van de Havenpolikliniek. We verzoeken u voor het inschrijven de juiste documenten mee te nemen. Op de polikliniek zelf wordt u gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen. Hiermee geeft u het IJsselland Ziekenhuis toestemming om uw behandeling voort te zetten en uw medische gegevens over te dragen.

Spreekuur
De poliklinieken blijven beschikbaar in het gebouw van het voormalige Havenziekenhuis: de Havenpolikliniek. U ziet hier de artsen die voorheen ook in het Havenziekenhuis werkten. Uw afspraak op het spreekuur van de arts vindt plaats in de Havenpolikliniek.

Operaties, ziekenhuisopnames en vervolgzorg
Voor alle operaties, ziekenhuisopnames en andere vervolgzorg kunt u bij ons op de hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel terecht. Sommige kleine ingrepen vinden plaats in Park Medisch Centrum om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden.

Bekijk hier de route vanaf de Havenpolikliniek naar het IJsselland Ziekenhuis en/of Park Medisch Centrum.

Voorafgaand aan uw ingreep in het IJsselland Ziekenhuis zal altijd een afspraak worden gepland met de anesthesioloog voor preoperatieve screening op de preoperatieve polikliniek anesthesiologie (Popa), route 82. De Popa is telefonisch bereikbaar op 010- 258 5907.

Na uw opname
Na uw opname in het IJsselland Ziekenhuis moet u wellicht nog terugkomen voor een controleafspraak. Deze afspraak vindt plaats in de Havenpolikliniek.

Heeft u een vraag?
Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u de volgende nummers bellen:

 • Chirurgie Havenpolikliniek: tel. 010 - 404 34 30
 • Gynaecologie Havenpolikliniek: tel. 010 - 404 33 30
 • Interne geneeskunde / MDL Havenpolikliniek: 010 - 404 36 66
 • Neurochirurgie Havenpolikliniek: tel: 010 - 258 5950
 • Orthopedie Havenpolikliniek: 010 - 404 33 80
 • Reumatologie Havenpolikliniek: 010 - 404 35 81

Voor sommige onderzoeken en bepaalde vormen van zorg wordt u doorverwezen naar het IJsselland Ziekenhuis in Capelle in den IJssel. Als dat voor u het geval is, overlegt de arts of polikliniekassistente hierover met u.

Adresgegevens Havenpolikliniek
Haringvliet 2
3011 TD Rotterdam
Telefoonnummer voor algemene vragen: 010 – 404 3300
(de receptie is bereikbaar van 08.00-17.00 uur)

U kunt in de omgeving van de Havenpolikliniek betaald parkeren aan het Haringvliet, Oosterkade (loopafstand tot de polikliniek 50 meter) of aan het 's Lands Werf (loopafstand tot de polikliniek 200 meter). 

Meenemen naar eerste afspraak

We verzoeken u bij uw eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen: 

 • Geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument).
 • Verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis)
 • Een verwijsbrief van de huisarts, behalve als uw huisarts de verwijzing al digitaal heeft geregeld.

Uw afspraak verzetten of afzeggen?

Bent u op de afgesproken datum verhinderd?
Geeft u dit dan zo snel mogelijk telefonisch door aan de betreffende polikliniek (uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraakdatum).
Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen en u kunt weer een nieuwe afspraak maken.

Handige links