Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden welke hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/ of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

Cardiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 20 10
       
       
       

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 4 - 18 2
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 8 - 35 -
Afspraak mammapoli 4 - - 8
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 18      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 15      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 17      
Galblaasverwijdering 50      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 64      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD 12      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) 100      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 41      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 21      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Dermatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 6 28 15
Behandeling wondpolikliniek 13 - 29
       
       
       

Gynaecologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 6 13 7 6
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 63 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        
         
         

Interne Geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 49 43 50 59
         
         
         

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -
       
       
       

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 8 - 20
Tonsillectomie en/of adenotomie 49 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 30 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       
       
       

Kindergeneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 8 20 15
       
       
       

Klinische Geriatrie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 20 - 26
       
       

Longziekten

  Hoofdlocatie Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 30 - 30
Stoppen met roken polikliniek 30 - -
       
       
       

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 83 - 35 67
Onderzoek gastroscopie 34 - - -
Onderzoek sigmoïdscopie 38 - - -
Onderzoek colonscopie 37 - - -
         
         
         

Neurologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 36 41 38
       
       
       

Neurochirurgie

  Hoofdlocatie    
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 41    
       
       
       

Nucleaire geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 7 - -
Myocard perfusie 7 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 21 - -
Schildklier therapie poliklinisch 7 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 7 - -
Ademtest C14 7 - -
Ademtest H2 7 - -
FDG-PET scan in EMC 7 - -
       

Oogheelkunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 16 - -
Initiële staaroperatie 22 - -
       
       
       

Orthopedie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 6 39 10  
Initiële totale heupvervanging 79 - -  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 39 - -  
Initiële totale knie vervanging 89 - -  
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 47,75 - -  
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        
         
         
         

Plastische chirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 35 - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *    
Borstverkleining *    
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 15    
Operatieve behandeling van Dupuytren *    
Buikwandcorrectie    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       
       

Pijnbestrijding

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 35 27 31
       
       
       

Radiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 17 16 -  
Onderzoek CT-scan 10   -  
         
         

Reumatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 43 - - 28
         
         
         

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 30 21 42
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *    
Sterilisatie man 41    
Operatieve behandeling stressincontinentie 75    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       
       

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 13 januari 2020.