Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden die hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

  • De wachttijd wordt weergegeven in dagen. Lees aanvullende informatie over de wachttijden
  • Let op: de onderstaande wachttijden kunnen afwijken van de werkelijke wachttijden
  • Toegangstijden en wachttijden gelden niet voor spoedpatiënten
  • Gegevens zijn laatst bijgewerkt op 12 oktober 2020.

Cardiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 25 30 30

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 5 - 20 15
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 20 -
Afspraak mammapoli 6 - - 7
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 16      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 26      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 19      
Galblaasverwijdering 92      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 121      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD *      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) 74      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 35      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 19      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Dermatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 21 36
Behandeling wondpolikliniek 55 - 36

Gynaecologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 21 28 28 12
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 75 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Interne Geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 108 - 134 118

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 1 - 14
Tonsillectomie en/of adenotomie 111 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Kindergeneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 5 20 -

Klinische Geriatrie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 25 - 32

Longziekten

  Hoofdlocatie Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 7 - 57
Stoppen met roken polikliniek 7 - -

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 75 - -
Onderzoek gastroscopie 37 - -
Onderzoek sigmoïdscopie 37 - -
Onderzoek colonscopie 103 - -
         

Neurologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 42 42 42

Neurochirurgie

  Hoofdlocatie    
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 90    

Nucleaire geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 7 - -
Myocard perfusie 7 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 21 - -
Schildklier therapie poliklinisch 7 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 7 - -
Ademtest C14 7 - -
Ademtest H2 7 - -
FDG-PET scan in EMC 7 - -
       

Oogheelkunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 74 - -
Initiële staaroperatie 28 - -

Orthopedie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 31 23  
Initiële totale heupvervanging 126 - -  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 66 - -  
Initiële totale knie vervanging 186 - -  
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 86 - -  
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Plastische chirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *    
Borstverkleining *    
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 26    
Operatieve behandeling van Dupuytren *    
Buikwandcorrectie    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Pijnbestrijding

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 29 42 37

Radiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 9 - - 3
Onderzoek CT-scan 14 - - 1

Reumatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 44 - - 35

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 70 30
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *    
Sterilisatie man 61    
Operatieve behandeling stressincontinentie *    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 13 oktober 2020.