Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de actuele toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

NB

Cardiologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 48 46 64

Chirurgie

Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 - 13 5
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 43 -
Poliklinische afspraak maag-, darm- en leverchirurgie 9 - - -
Afspraak mammapoli 3 - - 5
Poliklinische afspraak oncologie 7 - -
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 26 - - -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - - -
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 27 - - -
Galblaasverwijdering 47 - - -
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 63 - - -
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) * - - -
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD * - - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) * - - -
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 0 - - -
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 27 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Dermatologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 17 56 36
Behandeling wondpolikliniek 38 - 57

Gynaecologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 12 32 9
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 85 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Interne Geneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 71 86 72 41

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 18 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 9 9 14
Tonsillectomie en/of adenotomie 42 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 31 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Kindergeneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 17 43 43

Klinische Geriatrie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 - 42

Longziekten

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 15 14 41
Stoppen met roken polikliniek 15 14 -

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 43 - - 19
Onderzoek gastroscopie 6 - - 12
Onderzoek sigmoïdscopie 6 - - 12
Onderzoek colonscopie 42 - - 12

Neurologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 16 34 41

Nucleaire geneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 5 - -
Myocard perfusie 14 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 5 - -
Schildklier therapie poliklinisch 5 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 5 - -
Ademtest C14 5 - -
Ademtest H2 5 - -
FDG-PET scan in EMC 5 - -

Oogheelkunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 150 - -
Initiële staaroperatie 43,5 - -

Orthopedie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 10 7 8
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - - -
Initiële totale heupvervanging 70 - - -
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 68 - - -
Initiële totale knie vervanging 83 - - -
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 21 - - -
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 74 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Plastische chirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 60 - -
Borstvergroting * - -
Borstverkleining * - -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - -
Operatieve behandeling van Dupuytren * - -
Buikwandcorrectie * - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Pijnbestrijding

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 60 60 60

Radiologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 17 16
Onderzoek CT-scan 9 5

Reumatologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 41 - - -

Urologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 35 7
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * - -
Sterilisatie man 0 - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn laatst bijgewerkt op 6 december 2018.