Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de actuele toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande en buitenpoli Krimpen aan den IJssel.

NB

Cardiologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 45 42

Chirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 2 - 3 3
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 6 -
Poliklinische afspraak maag-, darm- en leverchirurgie 2 - - -
Afspraak mammapoli 3 - - 8
Poliklinische afspraak oncologie 2 - -
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 25 - - -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - - -
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 26 - - -
Galblaasverwijdering 23 - - -
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 48 - - -
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) * - - -
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD * - - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) * - - -
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 27 - - -
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 28,5 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Dermatologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 27 14 29
Behandeling wondpolikliniek 3 - 8

Gynaecologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 10 7 14 19
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 49 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie 52 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Interne Geneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 29 72 51 28

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 15 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 6 9 7
Tonsillectomie en/of adenotomie 43 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 40 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Kindergeneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 13 22

Klinische Geriatrie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 35 - 36

Longziekten

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 16 38
Stoppen met roken polikliniek 14 16 -

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 28 - 15
Onderzoek gastroscopie 10 - -
Onderzoek sigmoïdscopie 14 - -
Onderzoek colonscopie 37 - -

Neurologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 27 34 28

Nucleaire geneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 5 - -
Myocard perfusie 10 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 5 - -
Schildklier therapie poliklinisch 5 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 5 - -
Ademtest C14 5 - -
Ademtest H2 5 - -
FDG-PET scan in Reinier de Graaf Gasthuis 5 - -

Oogheelkunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 69 - -
Initiële staaroperatie 34 - -

Orthopedie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 2 10 3 3
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - - -
Initiële totale heupvervanging 43,5 - - -
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 47 - - -
Initiële totale knie vervanging 53 - - -
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 28 - - -
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 48,5 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Plastische chirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 23 - -
Borstvergroting * - -
Borstverkleining * - -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - -
Operatieve behandeling van Dupuytren 19 - -
Buikwandcorrectie * - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Pijnbestrijding

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 22 25 43

Radiologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 35 - -
Onderzoek CT-scan 45 - -

Reumatologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 76 - - 30

Sportgeneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak sportpoli - 7 -

Urologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 21 30
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * - -
Sterilisatie man 0 - -
Operatieve behandeling stressincontinentie 52 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar