Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden welke hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/ of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

Cardiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 14 14

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 4 - 14 7
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 14 -
Afspraak mammapoli 7 - - 11
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 17      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 18      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 18      
Galblaasverwijdering 60      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 61      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD *      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) 79      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 51      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 24      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Dermatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 14 15
Behandeling wondpolikliniek 24 - 36

Gynaecologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 10 10 7
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 55 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Interne Geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 66 - 85 36
         

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 5 - 15
Tonsillectomie en/of adenotomie 27 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 26 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       

Kindergeneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 3 22 25

Klinische Geriatrie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 19 - 47

Longziekten

  Hoofdlocatie Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 31 - 43
Stoppen met roken polikliniek 31 - -

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 90 - 19 90
Onderzoek gastroscopie 51 - - -
Onderzoek sigmoïdscopie 54 - - -
Onderzoek colonscopie 60 - - -
         

Neurologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 28 34 28

Neurochirurgie

  Hoofdlocatie    
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 22    

Nucleaire geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 7 - -
Myocard perfusie 7 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 21 - -
Schildklier therapie poliklinisch 7 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 7 - -
Ademtest C14 7 - -
Ademtest H2 7 - -
FDG-PET scan in EMC 7 - -

Oogheelkunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 54 - -
Initiële staaroperatie 39 - -

Orthopedie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 25 10  
Initiële totale heupvervanging 71 - -  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 29 - -  
Initiële totale knie vervanging 83 - -  
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 31 - -  
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        
         

Plastische chirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *    
Borstverkleining *    
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 18    
Operatieve behandeling van Dupuytren *    
Buikwandcorrectie    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       

Pijnbestrijding

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 28 27 36

Radiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 8 2 -  
Onderzoek CT-scan 18   -  

Reumatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 49 - - 28
         
         
         

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 30 30
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom    
Sterilisatie man 57    
Operatieve behandeling stressincontinentie *    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 13 mei 2020. In verband met de Coronacrisis  zijn alleen de behandelwachttijden aangepast.