Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden die hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

Cardiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 30 30 30

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 6 - 10 6
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 13 -
Afspraak mammapoli 7 - - 10
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 14,5      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 78      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 15      
Galblaasverwijdering 85      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 109      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD *      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 62      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 17      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Dermatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 24 35 57
Behandeling wondpolikliniek 30 - 85

Gynaecologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 30 30 30 8
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 75 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Interne Geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 88 - 128 67

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 2 - 14
Tonsillectomie en/of adenotomie 110 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 95 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Kindergeneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 2 13 29

Klinische Geriatrie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 41 - 33

Longziekten

  Hoofdlocatie Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 56 - 57
Stoppen met roken polikliniek 56 - -

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 90 - 90  
Onderzoek gastroscopie 90 - -  
Onderzoek sigmoïdscopie 90 - -  
Onderzoek coloscopie 90 - -  
         

Neurologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 56 56 56

Neurochirurgie

  Hoofdlocatie    
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 77    

Nucleaire geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 7 - -
Myocard perfusie 7 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 21 - -
Schildklier therapie poliklinisch 7 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 7 - -
Ademtest C14 7 - -
Ademtest H2 7 - -
FDG-PET scan in EMC 7 - -

Oogheelkunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 72 - -
Initiële staaroperatie 64 - -

Orthopedie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 14 38 9  
Initiële totale heupvervanging 133 - -  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 128 - -  
Initiële totale knie vervanging 200 - -  
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 142 - -  
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Plastische chirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 15 - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *    
Borstverkleining *    
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 78    
Operatieve behandeling van Dupuytren *    
Buikwandcorrectie    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Pijnbestrijding

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 30 28 32

Radiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 11 2 -  
Onderzoek CT-scan 12 1 -  

Reumatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 43 - - 26

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 70 28
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *    
Sterilisatie man *    
Operatieve behandeling stressincontinentie *    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 8 september 2020.