Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de actuele toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

Cardiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 35 25 25
       

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 3 - 4 1
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 32 - 21 -
Afspraak mammapoli 3 - - 1
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 13      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 20      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 18      
Galblaasverwijdering 63      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 86      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD 10      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 42      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 18      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Dermatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak   21 22
Behandeling wondpolikliniek 15 - 43

Gynaecologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 13 13 14 7
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 55 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        
         

Interne Geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 55 79 79 27
         

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 - -
       

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

  Hoofdlocatie - Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 6 - 34
Tonsillectomie en/of adenotomie 50 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 31 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       

Kindergeneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 13 62 30
       

Klinische Geriatrie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 19 - 33
       

Longziekten

  Hoofdlocatie Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 15 - 15
Stoppen met roken polikliniek 15 - -
       

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 64 - 71 36
Onderzoek gastroscopie 28 - - -
Onderzoek sigmoïdscopie 29 - - -
Onderzoek colonscopie 33 - - -
         

Neurologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 24 34 31
       

Neurochirurgie

  Hoofdlocatie    
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 23    
       

Nucleaire geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 7 - -
Myocard perfusie 7 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 21 - -
Schildklier therapie poliklinisch 7 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 7 - -
Ademtest C14 7 - -
Ademtest H2 7 - -
FDG-PET scan in EMC 7 - -

Oogheelkunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 71 - -
Initiële staaroperatie 27 - -
       

Orthopedie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 14 25 31  
Initiële totale heupvervanging 93 - -  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 61 - -  
Initiële totale knie vervanging 79 - -  
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 54 - -  
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        
         

Plastische chirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 70 - -
Borstvergroting *    
Borstverkleining *    
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 20    
Operatieve behandeling van Dupuytren *    
Buikwandcorrectie    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       

Pijnbestrijding

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 56 47 47
       

Radiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 10 10 -  
Onderzoek CT-scan 12 1 -  
         

Reumatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 35 - - 35
         

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 42 42
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *    
Sterilisatie man 31    
Operatieve behandeling stressincontinentie *    
       

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 14 november 2019.