Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden die hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

  • De wachttijd wordt weergegeven in dagen. Lees aanvullende informatie over de wachttijden
  • Let op: de onderstaande wachttijden kunnen afwijken van de werkelijke wachttijden
  • Toegangstijden en wachttijden gelden niet voor spoedpatiënten
  • Gegevens zijn laatst bijgewerkt op 9 november 2020.

Cardiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 10 9 15

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 - 18 15
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 28 -
Afspraak mammapoli 5 - - 7
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 28      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 20      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 19      
Galblaasverwijdering 90      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 65      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD *      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) 60      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 36      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 58      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Dermatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 16 21 29
Behandeling wondpolikliniek 35 - 50
       

Gynaecologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 14 21 14 10
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 44 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        
         

Interne Geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 104 - 121 108
         

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 2 - 22
Tonsillectomie en/of adenotomie 132 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       

Kindergeneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 5 13 -

Klinische Geriatrie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 15 - 26

Longziekten

  Hoofdlocatie Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 44 - 50
Stoppen met roken polikliniek 44 - -
       

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

    Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 75 - -  
Onderzoek gastroscopie 44 - -
Onderzoek sigmoïdscopie 44 - -
Onderzoek colonscopie 97 - -
         
         

Neurologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 42 42 42

Neurochirurgie

  Hoofdlocatie    
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 53    

Nucleaire geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 7 - -
Myocard perfusie 7 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 21 - -
Schildklier therapie poliklinisch 7 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 7 - -
Ademtest C14 7 - -
Ademtest H2 7 - -
FDG-PET scan in EMC 7 - -
       

Oogheelkunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 66 - -
Initiële staaroperatie 34 - -

Orthopedie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 18 22  
Initiële totale heupvervanging 90 - -  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 42 - -  
Initiële totale knie vervanging 178 - -  
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 40 - -  
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        
         

Plastische chirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 8 - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *    
Borstverkleining *    
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 20    
Operatieve behandeling van Dupuytren *    
Buikwandcorrectie *    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       

Pijnbestrijding

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 30 28 25

Radiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 8 - - 1
Onderzoek CT-scan 14 - - 1
         

Reumatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 43 - - 28

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 65 75 70
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *    
Sterilisatie man 46    
Operatieve behandeling stressincontinentie *    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 10 november 2020.