Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden welke hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/ of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

Cardiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 10 20 30

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 4 - 21 1
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 14 -
Afspraak mammapoli 4 - - 1
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 16      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 22      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 21      
Galblaasverwijdering 38      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 59      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD *      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 27      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 28      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Dermatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 13 14 20
Behandeling wondpolikliniek 17 - 36

Gynaecologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 6 5 13 6
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 58 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Interne Geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 59 65 65 56

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 - 21
Tonsillectomie en/of adenotomie 34 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 28,5 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Kindergeneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 1 7 9

Klinische Geriatrie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 - 54

Longziekten

  Hoofdlocatie Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 19 - 49
Stoppen met roken polikliniek 19 - -

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 91 - 36 85
Onderzoek gastroscopie 48 - - -
Onderzoek sigmoïdscopie 49 - - -
Onderzoek colonscopie 55 - - -

Neurologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 34 41 41

Neurochirurgie

  Hoofdlocatie    
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 32    

Nucleaire geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 7 - -
Myocard perfusie 7 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 21 - -
Schildklier therapie poliklinisch 7 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 7 - -
Ademtest C14 7 - -
Ademtest H2 7 - -
FDG-PET scan in EMC 7 - -

Oogheelkunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 51 - -
Initiële staaroperatie 20 - -

Orthopedie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 8 18 24  
Initiële totale heupvervanging 65 - -  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 36,75 - -  
Initiële totale knie vervanging 81 - -  
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 43,25 - -  
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Plastische chirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 17 - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *    
Borstverkleining *    
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 22    
Operatieve behandeling van Dupuytren *    
Buikwandcorrectie    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Pijnbestrijding

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 30 27 50

Radiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 9 4 -  
Onderzoek CT-scan 14 1 -  

Reumatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 40 - - 28
         
         

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 30 30
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *    
Sterilisatie man 41    
Operatieve behandeling stressincontinentie 87    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 11 februari 2020.