Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de actuele toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

Cardiologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 45 60 57

Chirurgie

Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 4 - 9 7
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 9 - 28 -
Afspraak mammapoli 7 - - 3
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) 40 - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 8 - - -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 18 - - -
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 20 - - -
Galblaasverwijdering 33 - - -
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 48 - - -
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) * - - -
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD * - - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) * - - -
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 76 - - -
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 20 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Dermatologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 13 13 19
Behandeling wondpolikliniek 20 - 28

Gynaecologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 11 11 19 12
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) * - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Interne Geneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 128 35 58 36

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 35 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 17 24 17
Tonsillectomie en/of adenotomie 35 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 25 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Kindergeneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 35 35

Klinische Geriatrie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 35 - 60

Longziekten

Hoofdlocatie Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 34 50
Stoppen met roken polikliniek 34 -

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 31 - 43 15
Onderzoek gastroscopie 14 - - -
Onderzoek sigmoïdscopie 14 - - -
Onderzoek colonscopie 21 - - -

Neurologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 19 26 35

Nucleaire geneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 5 - -
Myocard perfusie 14 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 5 - -
Schildklier therapie poliklinisch 5 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 5 - -
Ademtest C14 5 - -
Ademtest H2 5 - -
FDG-PET scan in EMC 5 - -

Oogheelkunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 52 - -
Initiële staaroperatie 33 - -

Orthopedie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 9 39 8 -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 18 - - -
Initiële totale heupvervanging 58 - - -
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 54 - - -
Initiële totale knie vervanging 92 - - -
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 56 - - -
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 53 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Plastische chirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 60 - -
Borstvergroting * - -
Borstverkleining * - -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 18 - -
Operatieve behandeling van Dupuytren * - -
Buikwandcorrectie * - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Pijnbestrijding

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 31 47 31

Radiologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 11 14
Onderzoek CT-scan 5 1

Reumatologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 34 - - 21

Urologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 7 7
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * - -
Sterilisatie man 49 - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 2 mei 2019.