Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De toegangstijden welke hieronder zijn weergegeven worden maandelijks opnieuw gemeten. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet meer actueel zijn. Heeft u hier vragen over, kunt u altijd zorgdomein raadplegen en/ of bij de betreffende afdeling informeren naar de actuele toegangstijd.

Cardiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 15 20 20
       

Chirurgie

  Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 - 18 1
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 7 - 21 -
Afspraak mammapoli 7 - - 1
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 17      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 17      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 18      
Galblaasverwijdering 27      
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 60      
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) *      
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD *      
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) 87      
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 41      
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 25      
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Dermatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 19 26 32
Behandeling wondpolikliniek 19 - 35

Gynaecologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 30 7 30 8
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 52 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        

Interne Geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 55 - 90 30
         
         

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 4 - 14
Tonsillectomie en/of adenotomie 27 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 27 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       
       

Kindergeneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 1 60 60
       
       

Klinische Geriatrie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 20 - 19
       
       

Longziekten

  Hoofdlocatie Krimpen  
Eerste poliklinische afspraak 7 - 24
Stoppen met roken polikliniek 7 - -
       
       

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 90 - 90 90
Onderzoek gastroscopie 90 - - -
Onderzoek sigmoïdscopie 90 - - -
Onderzoek colonscopie 90 - - -
         

Neurologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 56 35 35
       
       

Neurochirurgie

  Hoofdlocatie    
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 23    

Nucleaire geneeskunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 7 - -
Myocard perfusie 7 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 21 - -
Schildklier therapie poliklinisch 7 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 7 - -
Ademtest C14 7 - -
Ademtest H2 7 - -
FDG-PET scan in EMC 7 - -

Oogheelkunde

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 180 - -
Initiële staaroperatie 35 - -
       

Orthopedie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 60 8  
Initiële totale heupvervanging 78 - -  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 27 - -  
Initiële totale knie vervanging 78 - -  
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 24 - -  
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar        
         

Plastische chirurgie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 17 - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) *    
Borstverkleining *    
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 17    
Operatieve behandeling van Dupuytren *    
Buikwandcorrectie    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       
       

Pijnbestrijding

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 14 11
       
       

Radiologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 22 16 -  
Onderzoek CT-scan 40 14 -  

Reumatologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 36 - - 30
         
         
         

Urologie

  Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 30 30 30
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *    
Sterilisatie man 58    
Operatieve behandeling stressincontinentie    
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar      
       
       
       

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 2 juni 2020. In verband met de Coronacrisis  zijn alleen de behandelwachttijden aangepast.