Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de actuele toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

Cardiologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 57 46 35

Chirurgie

Hoofdlocatie - Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 3 - 7 2
Poliklinische afspraak vaatchirurgie 3 - 20 -
Afspraak mammapoli 3 - - 3
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) * - - -
Operatieve verwijdering borstkanker 12 - - -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - - -
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 19 - - -
Galblaasverwijdering 28 - - -
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 48,5 - - -
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) * - - -
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD * - - -
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) 41 - - -
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 0 - - -
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 22 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Dermatologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 21 29
Behandeling wondpolikliniek 27 - 43

Gynaecologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 2 6 7 2
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 53 - - -
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) * - - -
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) * - - -
Sterilisatie vrouw * - - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Interne Geneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 72 79 79 22

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 21 - -

Keel-, neus, en oorheelkunde (KNO)

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 9 7
Tonsillectomie en/of adenotomie 34 - -
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * - -
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 29 - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Kindergeneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 15 35 29

Klinische Geriatrie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 - 48

Longziekten

Hoofdlocatie Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 13 15
Stoppen met roken polikliniek 13 -

Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 37 - - 20
Onderzoek gastroscopie 14 - - 12
Onderzoek sigmoïdscopie 17 - - 12
Onderzoek colonscopie 21 - - 12

Neurologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 3 13 20

Nucleaire geneeskunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Algemene scintigrafieën 5 - -
Myocard perfusie 14 - -
Onderzoeken lange besteltermijn 5 - -
Schildklier therapie poliklinisch 5 - -
Dexa scan (botmineraaldichtheidsmeting) 5 - -
Ademtest C14 5 - -
Ademtest H2 5 - -
FDG-PET scan in EMC 5 - -

Oogheelkunde

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 35 - -
Initiële staaroperatie 44 - -

Orthopedie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 7 24 9 2
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - - -
Initiële totale heupvervanging 90 - - -
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 74 - - -
Initiële totale knie vervanging 85 - - -
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 46 - - -
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 75 - - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Plastische chirurgie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 45 - -
Borstvergroting * - -
Borstverkleining 54 - -
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0 - -
Operatieve behandeling van Dupuytren * - -
Buikwandcorrectie * - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Pijnbestrijding

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 28 34 38

Radiologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Onderzoek MRI-scan (ook 's avonds tot 21.00 uur) 16 19
Onderzoek CT-scan 11 1

Reumatologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen Havenpolikliniek
Eerste poliklinische afspraak 23 - - -

Urologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 7 21 7
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * - -
Sterilisatie man 0 - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Hier vindt u de publicatie van de wachttijden t.b.v. de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Gegevens zijn bijgewerkt op 11 maart 2019.