Ziekenhuisplanner.nl

Op de website ziekenhuisplanner.nl kunt u samen met familie, vrienden en kennissen uw ziekenbezoek in het IJsselland Ziekenhuis plannen via een online agenda. Met behulp van een dagboek kunt u elkaar op de hoogte houden hoe het met de patiënt gaat.

Betere spreiding van bezoek

Door het gebruik van de agenda op ziekenhuisplanner.nl kan het bezoek beter over de dag of week worden gespreid. Deelnemers kunnen van elkaar zien wie wanneer naar het ziekenhuis gaat en vervolgens zelf het ziekenbezoek inplannen.
Patiënten en bezoekers kunnen gratis van deze service gebruik maken.

Hoe werkt Ziekenhuisplanner?

  • Ga naar www.ziekenhuisplanner.nlen maak een account aan.
  • Vul de patiëntgegevens in (ziekenhuis, naam, kamernummer en bezoektijden).
  • Nodig familie, vrienden en kennissen via e-mail uit om deel te nemen aan de groep.
  • Na bevestiging en registratie van de deelnemers kan iedereen de agenda en het dagboek gebruiken.

Makkelijk en veilig

Ziekenhuisplanner.nl is gemakkelijk in gebruik. Een e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord zijn voldoende om de website te gebruiken. Iedereen kan als initiatiefnemer een groep starten en vrienden, familie en kennissen via e-mail uitnodigen om de agenda in te vullen. Met het oog op privacy gebeurt dit binnen een beveiligde verbinding.

Ga naar ziekenhuisplanner.nl.