MRSA

MRSA is de afkorting van Methicilline Resistente Staphylococcus aureus. Deze bacterie bevat eigenschappen die ervoor zorgen dat de meest gebruikte antibiotica niet werkzaam zijn. Wanneer u gezond bent en deze bacterie bij u draagt, geeft dit geen problemen.

Bent u drager van MRSA? Dan willen wij dit graag vooraf weten. Er kunnen dan passende maatregelen worden genomen. U kunt zelf beter behandeld worden met middelen die wél werkzaam zijn, en het voorkomt verspreiding naar andere patiënten die evenals u vatbaarder zijn voor infecties. Patiënten die een risico lopen op het dragen van MRSA worden voorafgaand aan een ziekenhuisopname gescreend of zij daadwerkelijk drager zijn. 

Wanneer wordt u gescreend?

U wordt gescreend indien u een verhoogde kans heeft op MRSA. Hiervan is sprake indien u:

  • in de afgelopen twee maanden onbeschermd contact heeft gehad met iemand die MRSA drager is,
  • in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling verbleef,
  • in de afgelopen twee maanden korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling verbleef en behandeling heeft ondergaan waarbij de huidbarrière doorbroken is, u gedialyseerd bent, u een chronische infectie heeft of u een infectiebron heeft zoals een abces,
  • contact heeft met bedrijfsmatig gehouden levende varkens / vleeskalveren / vleeskuikens.
  • uit een Nederlandse instelling komt waar een MRSA-uitbraak heerst, die nog niet onder controle is.
  • woonachtig bent (geweest) in een instelling/opvanglocatie voor asielzoekers of vluchtelingen. 

Wat houdt de screening in?

Met steriele wattenstokken wordt er een uitstrijkje gemaakt van de neus, keel  en perineum (het gebied van anus tot vulva of scrotum). Deze stokken worden opgestuurd naar het laboratorium microbiologie. Hier zal onderzocht worden of er sprake is van MRSA. Indien u drager bent van MRSA zullen zij contact op nemen met de behandelend arts die de aanvraag heeft gedaan. Meestal duurt het een á twee dagen tot de uitslag aan u wordt doorgegeven.

Welke maatregelen worden getroffen als u positief blijk te zijn?

Bezoekt u de polikliniek, dan worden er geen extra maatregelen getroffen. Het contact is kort en de kans dat u iets overdraagt is erg klein. Enkele poliklinieken vormen hierop een uitzondering. Hierbij is sprake van behandelingen waarbij een groter risico is op overdracht. Wordt u opgenomen in het ziekenhuis dan wordt u in isolatie verpleegd. Dit houdt in dat u op een eenpersoonskamer ligt en alleen voor onderzoeken van de kamer af mag. Deuren mogen hierbij niet open staan. Medewerkers zullen een muts, mond-neusmasker, handschoenen en een schort dragen. Dit doen zij om te voorkomen dat wanneer zij naar andere patiënten gaan, deze patiënten ook besmet raken. Zoals eerder genoemd, hebben patiënten vaak een verminderde weerstand waardoor zij vatbaarder zijn voor infecties. Uw bezoek hoeft geen maatregelen te treffen. Zij dienen wel direct na bezoek aan u het ziekenhuis te verlaten.