Patiëntervaringen: uw mening telt!

Wij hechten er veel waarde aan om te horen hoe u ons ziekenhuis ervaart.

Een goed moment om uw ervaringen te bespreken is bijvoorbeeld tijdens het ontslaggesprek op de verpleegafdeling.
Maar het kan ook op andere momenten via:

Als u uw ervaringen met ons deelt, geeft u ons de kans in te spelen op individuele wensen en behoeften.

Wij onderzoeken uw ervaringen ook op andere manieren:

 • Het spiegelgesprek:

  Een groepsgesprek met 10-15 patiënten waarbij de hulpverleners aanwezig zijn, maar niet aan het gesprek mogen deelnemen. Hen wordt als het ware een spiegel voorgehouden.
   
 • Het focus gesprek:

  Een groepsgesprek met 10-15 patiënten waarbij ge”focus”t wordt op een bepaald thema.
   
 • Instant Feedback:

  Kort interview van patiënten met twee vragen: “Waar bent u enthousiast over?” en “Wat zou u veranderen als u de directeur van dit ziekenhuis was?”
   
 • Schaduwen:

  Iemand loopt mee met de patiënt en volgt zijn hele gang door het ziekenhuis, om knelpunten in kaart te brengen.

Patiënttevredenheidonderzoek na opname of bezoek

Het IJsselland Ziekenhuis vraagt om uw mening na een opname of polikliniekbezoek.