Kopie of inzage medisch dossier / radiologiebeelden

U heeft recht op inzage in uw medisch en verpleegkundig dossier. U kunt uw medisch dossier inzien in Mijn IJsselland. Op verzoek kunt u een kopie krijgen van uw dossier of deel van uw dossier. Ook kunt u uw radiologiebeelden opvragen.

Uw medisch dossier digitaal: Mijn IJsselland

In uw patiëntenportaal vindt u in het onderdeel ‘Dossier’ onder andere:

  • Brieven die onze zorgverleners hebben gestuurd aan uw huisarts of aan een andere zorgverlener;
  • Uitslagen van onderzoeken.

Inloggen in Mijn IJsselland kan via deze pagina.

Uw medisch dossier op papier

Vindt u in Mijn IJsselland niet wat u nodig heeft?
Vraag dan een kopie aan. Hoe dat werkt, leest u in de onderstaande folder.

Aan het opvragen van een dossier zijn geen kosten verbonden. De afhandeltermijn is maximaal 15 werkdagen. Bij het afhalen van de kopie moet u zich legitimeren.

Let op: voor de volgende specialismen, afdelingen en instanties moet u uw medische gegevens apart opvragen: radiologie en revalidatiecentrum Rijndam.
In de onderstaande folder 'Kopie of inzage medisch dossier' kunt u lezen waar u hiervoor terecht kunt.

Aanvragen kopie medisch dossier

Voor een volledige of gedeeltelijke kopie van het dossier moet u een aanvraagformulier invullen en opsturen of mailen. Dit formulier kunt op de volgende manieren verkrijgen, invullen en versturen: 

  • Bij de afdeling Patiëntenvoorlichting. Zij kunnen u helpen bij het invullen en zij zorgen ervoor dat het formulier bij de juiste afdeling komt.
  • Via het aanvraagformulier kopie medisch dossier (zie folder hieronder). Print het formulier uit, vul het in en stuur het ondertekend en voldoende gefrankeerd naar: IJsselland Ziekenhuis, Afdeling Centraal Medisch Archief / aanvraag dossier, Postbus 690, 2900 AR  Capelle a/d IJssel.
  • U kunt het formulier ook per e-mail opsturen.
    Print het formulier uit, vul het in, onderteken het, scan het en mail het naar: aanvraagmedischdossier@ysl.nl onder vermelding van 'aanvraag kopie medisch dossier'.

Aanvraagformulier kopie dossier

Ander ziekenhuis / second opinion

Als een ander ziekenhuis informatie uit uw dossier bij ons opvraagt of als uw arts de behandeling heeft overgedragen aan een ander ziekenhuis, dan regelt het medisch secretariaat van uw specialist de overdracht van gegevens. U moet hiervoor wél schriftelijk toestemming geven.

Heeft u gegevens uit uw dossier nodig omdat u een second opinion wilt of omdat u naar een ander ziekenhuis wilt overstappen?
Kijk dan in Mijn IJsselland of vraag een kopie dossier aan met behulp van het aanvraagformulier.

Radiologie: beelden opvragen

Radiologiebeelden zijn niet beschikbaar in Mijn IJsselland; de verslagen van de radioloog kunt u daar wel vinden.

Wilt u een kopie van een röntgen foto, MRI-scan, CT-scan, etc.?Als u zich meldt bij balie 50 in de centrale hal, zal de afdeling Radiologie de gewenste beelden in principe meteen voor u op cd-rom zetten.Is daar geen gelegenheid voor, dan hoort u wanneer u de cd-rom kunt afhalen.U bent verplicht zich bij het afhalen te legitimeren.
 

Inzage medisch dossier

U kunt uw behandelend arts ook vragen om inzage in uw eigen dossier of in het dossier van uw kind.
U kunt hiervoor een aparte afspraak maken. Meld s.v.p. dat het om een verzoek om inzage gaat, er kan dan voldoende tijd worden gereserveerd. Een verzoek om inzage wordt geregistreerd als consult.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting.
U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons ziekenhuis.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Tel.nr. (010) 258 5137