Bronvermelding

Brochure ‘Geen bezwaar resterend lichaamsmateriaal’; NKI, Federa/COREON, oktober 2013.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Medisch wetenschappelijk onderzoek- algemene informatie voor de proefpersoon. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/09/01/medisch-wetenschappelijk-onderzoek-algemene-informatie-voor-de-proefpersoon)

Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek; Gedragscode 2011. Federa/COREON, Den Haag

Terug naar de overzichtspagina