Gebruik resterend lichaamsmateriaal en medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteits-controle en onderwijs

Wetenschappelijk onderzoekers gebruiken lichaamsmateriaal om meer kennis te krijgen over het ontstaan en de behandeling van ziekten. Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte verkrijgen we door wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis kan helpen om betere diagnoses te stellen, ziekten te voorkomen, en ziekten te behandelen.

Veel ontwikkelingen zijn alleen mogelijk door restmateriaal en medische gegevens te bestuderen. Daarnaast kan lichaamsmateriaal worden gebruikt ten behoeve van het ijken van instrumenten of het gebruik van weefsels voor het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat het ziekenhuis het restmateriaal kan gebruiken.

Privacy

De omgang met uw medische gegevens en lichaamsmateriaal vallen onder het medisch beroepsgeheim. Persoonsgegevens zoals uw naam, adres en andere gegevens waaraan u te identificeren bent, blijven bewaard in ons ziekenhuis. Hierbij houden we ons aan de geldende wet en regelgeving.

Uw lichaamsmateriaal en medische gegevens worden gedeeld met onderzoekers zonder dat uw identiteit word prijsgegeven.  Uw lichaamsmateriaal en medische gegevens worden voorzien van een code. Deze code vervangt uw direct identificerende gegevens, zoals uw naam, adres, Burgerservicenummer en patiëntnummer. Dit betekent dat degene die het onderzoek uitvoert en de instelling of het bedrijf waarmee wordt samengewerkt aan de gegevens en het lichaamsmateriaal niet zien dat het om u gaat. Dit wordt ‘coderen’ of ‘pseudonimiseren’ genoemd. Alleen degene die over de sleutel van deze code beschikt kan uw identiteit achterhalen. De sleutel van de code bewaren we na afronden van het onderzoek nog 15 jaar op een beveiligde plek in het ziekenhuis. Dit is nodig, omdat de onderzoeksresultaten hierdoor te controleren zijn. 

Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal uitgevoerd door medewerkers die niets met uw behandeling te maken hebben maar zich alleen richten op wetenschap. Zij hebben hiervoor toegang nodig tot het restmateriaal en medische gegevens. Om wetenschappelijk onderzoek te kunnen laten plaatsvinden is samenwerking met andere ziekenhuizen en instellingen in Nederland en daarbuiten nodig.

Kosten en vergoedingen

Wetenschappelijk onderzoek kost geld. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De onderzoeker die de materialen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek kan daarom een vergoeding van de kosten aanvragen. Deze vergoedingen worden alleen ingezet voor wetenschappelijke doeleinden.
Voor het restmateriaal en medische gegevens zelf, zal geen vergoeding gevraagd of gegeven worden. Voor u als patiënt brengt dit geen kosten met zich mee. Ook krijgt u geen vergoeding.

Voorwaarden

Restmateriaal wat afkomstig is uit de reguliere behandeling of eerder wetenschappelijk onderzoek kan gebruikt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitscontrole en onderwijs. Restmateriaal en medische gegevens mogen alleen gebruikt worden als de persoon van wie het materiaal of de gegevens afkomstig zijn, geen bezwaar daartegen heeft gemaakt.

Restmateriaal afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek dat gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitscontrole en onderwijs:
Restmateriaal afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek kan later nogmaals gebruikt worden voor ander of vervolg onderzoek. Gebruik van materiaal en gegevens uit wetenschappelijk onderzoek dat niet onder de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, moet voldoen aan:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • De Gedragscode Gezondheidsonderzoek (gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek)
  • De Gedragscode 2011 (verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek)
  • Wet Zeggenschap lichaamsmateriaal
  • Een (ethische) commissie moet het onderzoek hebben goedgekeurd.

Voor onderzoek dat valt onder de WMO dient altijd geïnformeerde toestemming te worden gevraagd.

Restmateriaal afkomstig uit behandeling dat gebruikt wordt voor kwaliteitscontrole, onderwijs en wetenschap:
Gebruik van restmateriaal of medische gegevens die in het kader van de behandeling zijn verzameld, mogen alleen als de persoon van wie het materiaal of de gegevens afkomstig zijn, daartegen geen bezwaar heeft gemaakt worden gebruikt mits het voldoet aan:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • De Wet Zeggenschap lichaamsmateriaal
  • Het reglement van de commissie Biobanken (CBB) van de aanvragende academie.

Terug naar de overzichtspagina