Rechten als proefpersoon

Aan wetenschappelijk onderzoek zijn verschillende regels verbonden. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Hieronder staan uw belangrijkste rechten.

Recht om zelf te beslissen

U beslist zelf u mee wil doen aan een onderzoek. Ook als uw arts u vraagt mee te doen mag u altijd nee zeggen. Indien u niet wenst deel te nemen heeft dit vanzelfsprekend  geen nadelige gevolgen voor de behandeling.

Recht op informatie

De onderzoeker is verplicht om vooraf een gesprek met u te voeren over het onderzoek. Ook moet hij u schriftelijk informatie over het onderzoek geven. U mag altijd alle vragen stellen die bij u opkomen.

Recht op bedenktijd

Meestal hoeft u niet meteen te beslissen of u aan wetenschappelijk onderzoek meedoet. U hebt het recht om de informatie (thuis) rustig door te lezen. Soms moet u wel snel beslissen, bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp.

Recht te stoppen met het onderzoek

U mag altijd zeggen dat u niet meer mee doet met het onderzoek. Ook als het onderzoek al is begonnen. U hoeft dan niet te vertellen waarom u wil stoppen. Indien u stopt heeft dat geen invloed op de behandeling die u voor het onderzoek kreeg.

Recht op bescherming van uw gegevens

Tijdens het onderzoek verzamelt de onderzoeker gegevens over u. Deze gegevens blijven geheimen en krijgen een code. Daarom komt u uw naam nooit tegen in het rapport over het onderzoek.

Plichten als proefpersoon

Als proefpersoon dient u zich te houden aan de regels van het onderzoek. De regels van het onderzoek zijn voor elk onderzoek verschillend. Soms moet u elke dag op een vast tijdstip een pil innemen, of mag u voor een test niet eten en drinken. Voor de uitkomsten van het onderzoek is het belangrijk dat u zich aan de regels houdt.


Terug naar de overzichtspagina