Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het zijn dat er iets gebeurt waarover u niet tevreden bent. Door deze onvrede kenbaar te maken, kunnen wij onze zorgverlening verbeteren. 

In eerste instantie kunt u uw onvrede het beste met de betrokkene zelf of met de leidinggevende van de afdeling bespreken. Zij zijn zeker bereid met u te overleggen en te zoeken naar een oplossing.

Afdeling Patiëntenvoorlichting

Komt u er met betrokkenen zelf of met de leidinggevende niet uit? Dan kunt u terecht bij de medewerkers van afdeling Patiëntenvoorlichting. U kunt bij hen uw verhaal doen, zij kunnen uw klacht registreren of een afspraak voor u maken bij de klachtenfunctionaris.

U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons ziekenhuis (volg routenummer 89).
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.30 uur, en vrijdag van 9.30-13.00 uur.
Telnr. (010) 258 5137.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris onderzoekt de toedracht van de klacht. U kunt hem uitleggen wat er is gebeurd en waar u mee zit. U bepaalt samen met hem wat er met uw klacht gebeurt.
Misschien is het voor u voldoende als u uw klacht heeft besproken.
Maar de klachtenfunctionaris kan ook bemiddelen tussen klager en beklaagde.
Bij de afdeling Patiëntenvoorlichting kunt u een afspraak maken met de klachtenfunctionaris (contactgegevens: zie boven).

De onafhankelijke klachtencommissie

Als het gesprek met de klachtenfunctionaris voor u niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie.
De klachtenfunctionaris kan u hierover verder informeren.

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Als u er met het ziekenhuis niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Ziekenhuizen: www.degeschillencommissiezorg.nl of bel (070) 310 5380.
Aan het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Klachtenformulier

Geeft u er de voorkeur aan uw om uw klacht via de website in te dienen?
Gebruik dan het contactformulier van de afdeling Patiëntenvoorlichting.
De medewerkers van Patiëntenvoorlichting zorgen ervoor dat uw klacht bij de klachtenfunctionaris terechtkomt. 

Klachtenregeling

Meer informatie vindt u ook in de 'Regeling opvang en behandeling van klachten in het IJsselland Ziekenhuis.'