Goed voorbereid op zwangerschap, bevalling en kraamperiode

Goede voorlichting vóór de bevalling (prenataal) is belangrijk. Even belangrijk is het dat de voorlichting die de verloskundige thuis geeft en de voorlichting die de gynaecoloog in het ziekenhuis verzorgt, goed op elkaar aansluiten.

Daarom organiseren wij samen voorlichtingsavonden voor aanstaande ouders over de laatste weken van de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode.

Verloskundig Samenwerkingsverband

Het IJsselland Ziekenhuis heeft een goed functionerend Verloskundig Samenwerkingverband (VSV). In dit VSV zijn alle verloskundige zorgverleners vertegenwoordigd: de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis, verloskundigen en huisartsen in het verzorgingsgebied, kinderartsen, klinisch (2e lijns) verloskundigen en Kraamzorg Rotterdam e.o.

Samen voorlichting aanbieden

Vanuit dit Verloskundig Samenwerkingsverband is gestart met het aanbieden van voorlichtingsavonden. Tijdens deze avond adviseren de verschillende verloskundige zorgverleners aanstaande ouders over het laatste stukje van de zwangerschap en geven goede informatie zodat er reële verwachtingen zijn over de bevalling en de kraamperiode.

Het aanbieden van deze voorlichtingsavonden is gestart met een pilot waarin twee verloskundige praktijken: “Praktijk voor verloskunde en echoscopie” en “Een goed begin”, samen met de maatschap gynaecologie van het IJsselland Ziekenhuis het initiatief hebben genomen.

Sinds voorjaar 2012 kunnen alle zwangere vrouwen in de regio van het VSV aan deze informatieavonden deelnemen.

Aanmelden:

Als u een informatieavond zwangerschap, bevalling en kraamperiode wilt bijwonen, kunt u zich daarvoor aanmelden via afdeling Patiëntenvoorlichting, tel. (010) 258 5137 (ma-do 09.30-16.30 uur).

De informatieavonden vinden plaats op dinsdagavond van 19.30 – ca. 21.00 uur en deelname is kosteloos.

Data 2018:

 • Dinsdag 9 januari 2018
 • Dinsdag 13 februari 2018
 • Dinsdag 13 maart 2018
 • Dinsdag 24 april 2018
 • Dinsdag 22 mei 2018
 • Dinsdag 12 juni 2018
 • Dinsdag 3 juli 2018
 • Dinsdag 14 augustus 2018
 • Dinsdag 18 september 2018
 • Dinsdag 9 oktober 2018
 • Dinsdag 13 november 2018
 • Dinsdag 11 december 2018

Uw eigen verloskundige of gynaecoloog kan u verder informeren.

Informatie en inschrijven

Voor informatie en/of inschrijving kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting: telefonisch  (010) 258 5137.

Inschrijven kan ook via het digitaal aanmeldformulier.

Inschrijven voor een (poliklinische) bevalling

U kunt zich rechtstreeks inschrijven voor een (poliklinische) bevalling in het IJsselland Ziekenhuis via het inschrijfformulier.