Valpoli

Bij een bezoek aan de valpoli wordt er door de fysiotherapeut een valanalyse uitgevoerd. Het doel is om de oorzaak van de valincidenten te achterhalen.

Daarnaast wordt samen met u de inzet van mogelijke loophulpmiddelen besproken en aanpassingen die gedaan kunnen worden om valincidenten te voorkomen of te verminderen. Het kan zijn dat er een eventuele vervolgbehandeling bij een fysiotherapeut nodig is. Samen met u wordt gekeken hoe dit geregeld kan worden. 

Wie komt ervoor in aanmerking?

Wanneer u de afgelopen jaren om onduidelijke redenen meerdere keren (bijna) bent gevallen, kunt u via de geriater worden doorverwezen naar de valpoli. Daarnaast is valangst een veel voorkomend probleem. Ook hierin kunnen wij wat voor u betekenen.

Wat houdt een bezoek aan de valpoli in?

Het bezoek aan de fysiotherapeut op de valpoli bestaat uit 4 onderdelen:

1. Het gesprek
De fysiotherapeut zal allereerst een gesprek met u voeren over de thuissituatie en de problemen die u daar ondervindt. Er wordt ook stilgestaan bij valincidenten uit het verleden. Dit gebeurt om een goed beeld te krijgen van uw situatie.

2. Onderzoek
Na het gesprek zal de fysiotherapeut een aantal testen afnemen gericht op de kracht, balans en/of uithoudingsvermogen. Er zal individueel worden bepaald welke testen voor u van toepassing zijn.

3. Beoordeling looppatroon
De fysiotherapeut zal uw looppatroon beoordelen. Wanneer u een loophulpmiddel gebruikt, zal de inzet en veiligheid hiervan bekeken worden.

4. Advies
De uitslagen van de testen en waarnemingen van de fysiotherapeut worden met u besproken. Eventueel wordt er geadviseerd om een loophulpmiddel te gaan gebruiken dan wel aan te passen om het valrisico te verminderen. Wanneer de fysiotherapeut het nodig acht om door middel van verder therapie het valrisico te verminderen, dan wordt dat geadviseerd. De vervolgbehandelingen kunnen bij u thuis of in een praktijk bij u in de buurt plaatsvinden, afhankelijk van uw situatie. U bent zelf vrij om te kiezen in welke fysiotherapiepraktijk u het eventuele vervolgtraject wilt volgen.