Havenpolikliniek voor verwijzers

De zorg van het Havenziekenhuis is na oktober 2017 overgedragen aan zes Rotterdamse ziekenhuizen in de regio. Zij verlenen poliklinische zorg op dezelfde locatie die nu Havenpolikliniek heet. Voor patiënten vertrouwd en dichtbij.

Alle zorg voor patiënten die onder behandeling zijn bij onderstaande specialismen in de Havenpolikliniek valt onder de verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis:

Informatie voor uw patiënten: