MDL Havenpolikliniek voor verwijzers

De Maag-, Darm- en Leverpolikliniek in de Havenpolikliniek valt met ingang van 18 april 2018 onder de verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis. 

Anderhalve lijnszorg
Met de heropening van de onderzoeksafdeling en de start van het MDL spreekuur kunnen huisartsen in het centrum van Rotterdam hun patiënten weer laagdrempelig naar de Havenpolikliniek doorverwijzen.
Deze MDL polikliniek is bedoeld voor patiënten in ASA klasse 1 en 2 die relatief eenvoudige MDL zorg nodig hebben. De zorg wordt geleverd door een klein team van MDL artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Hoge kwaliteit en snelle toegang staan centraal.
Planning en praktische organisatie van de spreekuren gebeurt in een samenwerkingsverband met DC Klinieken Rotterdam onder verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis.

Met dit initiatief hoopt het IJsselland Ziekenhuis de huidige wachttijden in de Rotterdamse regio voor deze categorie verwijzingen flink te bekorten.

Verwijzen
Huisartsen kunnen een verwijzing plaatsen via ZorgDomein. Na verwijzing via de Zorgapplicatie ontvangt de patiënt een afspraak voor een poliklinisch consult. Patiënt en verwijzer worden goed geïnformeerd over de verwijzing. Een afspraak kan eenvoudig worden aangepast.

Huisartsen zonder ZorgDomein kunnen het aanvraagformulier downloaden: