Transmurale Afspraken

NOAC voorschrijven voor non-valvulair atriumfibrilleren

Vertegenwoordigers uit de 1e en 2e lijn hebben samen afspraken gemaakt over het voorschrijven van de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC's): apixaban, dabigatran en rivaroxaban.

De belangrijkste indicatie van deze nieuwe medicatie is de preventie van tromboembolische (TE) complicaties of een beroerte bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) en een verhoogde CHA2DS2VASc risk score, die nu nog vaak met een Vitamine K antagonist (VKA's) worden behandeld.

Therapietrouw is essentieel

In grote gerandomiseerde klinische trials is de effectiviteit en de veiligheid van deze middelen aangetoond. Hiernaast zijn ook in grote registraties gegevens verzameld om inzicht te krijgen wat de middelen in de dagelijkse praktijk doen. De conclusie is dat de NOAC's ten opzichte van VKA's non-inferieur zijn bij de preventie van TE complicaties en dat het risico op intracerebrale bloedingen bij de NOAC's significant lager is dan bij de VKA's. Patiënten met een NOAC hoeven hun INR-waarde niet meer te laten prikken. Wel is een goede therapietrouw gezien de korte halfwaardetijd essentieel.

Werkafspraken tussen huisarts en IJsselland

In Nederland worden deze middelen in toenemende mate ingezet. Alleen een door de specialist - op artsenverklaring - voorgeschreven NOAC komt voor vergoeding in aanmerking.
Op 6 mei 2014 zijn tijdens een bijeenkomst van relevante vertegenwoordigers uit de 2e en 1e lijn deze regionale transmurale werkafspraken (RTA AF-NOAC's) vastgelegd.
De afspraken gaan over het verwijzen, voorschrijven en de begeleiding van patiënten met AF die met een NOAC behandeld gaan worden.