Verloskundig samenwerkingsverband IJsselland (VSV)

Het verloskundig samenwerkingsverband is op 7 december 2006 opgericht.

Het VSV is een onderlinge samenwerking tussen de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis, verloskundigen en huisartsen in het verzorgingsgebied van het IJsselland Ziekenhuis, kinderartsen, klinisch verloskundigen en Kraamzorg Rotterdam e.o.

Doelstelling van het VSV

De doelstelling van het verloskundig samenwerkingsverband is het bevorderen van de kwaliteit van verloskundige zorg in de regio van het IJsselland Ziekenhuis in alle facetten.

Als voorbeeld noemen we het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het ontwikkelen van gezamenlijke protocollen en werkafspraken. Op deze manier kunnen we de beste zorg bieden aan de zwangere vrouw.