Werken in het IJsselland

Het IJsselland Ziekenhuis is een aantrekkelijk ziekenhuis om te werken. 
De moderne bouw van het ziekenhuis spreekt aan en voor de medewerkers zijn uitstekende arbeidsvoorwaarden gerealiseerd.

CAO Ziekenhuizen

 • 36-urige werkweek 
 • 144 vakantieuren 
 • Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) voor bestedingsdoelen in tijd 
 • 8,33% vakantietoeslag 
 • 8,33% eindejaarsuitkering
 • Vergoedingen voor onregelmatig werken, overwerk en bereikbaarheidsdiensten 
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer  
 • Pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Ziektekostenverzekering bij IZZ
 • Werkgeversbijdrage basisaanvullende regeling zorgverzekering 
  (IZZ

Ga naar de CAO op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden

 • Flexibel deeltijdbeleid 
 • Korting op werknemersverzekeringen bij Centraal Beheer
 • Collectieve ziektekostenverzekeringen bij Zilveren Kruis of DSW
 • Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis
 • Volgen van interne opleidingen  
 • Regeling studiekosten 
 • Loopbaanontwikkeling 
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden:
  -  fietsregeling
  -  bedrijfsfitness 
  -  regeling reiskosten woon - werkverkeer
  -  vakbondslidmaatschap
  -  contributie beroepsvereniging