Recreatie voor de patiënten

Er zijn in het IJsselland Ziekenhuis verschillende mogelijkheden tot recreatie voor de patiënten. Bij enkele vormen van recreatie zijn ook weer vrijwilligers betrokken.

Lectuur in de wachtruimtes

Ook voor patiënten op de polikliniek is er recreatie terwijl ze wachten. Op elke polikliniek ligt een stapel tijdschriften. Deze stapels worden met een bepaalde regelmaat vernieuwd en opgeruimd.

De tijdschriften die worden aangeboden, zijn gekregen en dus meestal gebruikt. Voordat ze op de poliklinieken terechtkomen, moeten ze worden uitgezocht en geselecteerd. Hiervoor zijn een paar criteria vastgesteld. Met deze taak zijn 1 tot 2 vrijwilligers ongeveer 3 uur per week bezig.