Recreatie voor de patiënten

Er zijn in het IJsselland Ziekenhuis verschillende mogelijkheden tot recreatie voor de patiënten. Bij enkele vormen van recreatie zijn ook weer vrijwilligers betrokken.

Patiëntenbibliotheek

De patiëntenbibliotheek wordt momenteel door 2 vrijwilligers gerund, maar het streven is om hier 4 vrijwilligers in te zetten. De werkzaamheden nemen ongeveer 2 uur per week in beslag.

Eén keer per week (momenteel op woensdagochtend) lopen de vrijwilligers van de bibliotheek met een boekenkar over de verpleegafdelingen. Patiënten kunnen boeken lenen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Tijdens de ronde over de afdelingen worden de weer ingeleverde boeken meteen opgehaald. Na de ronde wordt de boekenkar weer aangevuld.

Lectuur in de wachtruimtes

Ook voor patiënten op de polikliniek is er recreatie terwijl ze wachten. Op elke polikliniek ligt een stapel tijdschriften. Deze stapels worden met een bepaalde regelmaat vernieuwd en opgeruimd.

De tijdschriften die worden aangeboden, zijn gekregen en dus meestal gebruikt. Voordat ze op de poliklinieken terechtkomen, moeten ze worden uitgezocht en geselecteerd. Hiervoor zijn een paar criteria vastgesteld. Met deze taak zijn 1 tot 2 vrijwilligers ongeveer 3 uur per week bezig.