Wij leveren de best denkbare zorg.

Hier gaat het om u. Dat is de reden dat wij - iedere dag weer - enthousiast naar ons werk gaan.

Lees meer over onze beloftes

Informatie Coronavirus

  • We houden ons aan de 1,5 meter afstand.
  • Het dragen van een mondkapje is in het ziekenhuis verplicht.
  • 3 dagen voor uw afspraak / opname staat een corona vragenlijst klaar in Mijn IJsselland. Vul deze in.
  • Hebt u klachten die kunnen wijzen op corona, neem dan contact op met de polikliniek waar u een afspraak hebt.

Meer informatie over corona

Actueel

Een hartenkreet vanuit de zorg en hulpdiensten. Van hen die dag en nacht voor ons klaarstaan, van hen voor wie de…
Op nu.nl staat een nieuwsbericht waarin staat dat ook kritieke zorg als chemokuren uitgesteld wordt. We kunnen ons goed…
Om het bezoek op de verpleegafdelingen in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de…
In verband met de toename van covid is het voor de overplaatsing van IC-patiënten naar ziekenhuizen (ver) buiten deze…

Onze Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt vanuit een onafhankelijke, kritische en zeer betrokken positie de belangen van cliënten (patiënten en bezoekers) en heeft inspraak op het beleid van het ziekenhuis.


Contact met cliëntenraad