Digitaal Dagboek verbetert nazorg voor IC-Patiënten en hun naasten

Een opname op de intensive care (IC) is een periode waarin het leven lijkt te bevriezen, met een immense druk op zowel patiënten als hun familie. Deze ervaring kan een langdurige emotionele impact hebben, zelfs nadat de acute fase voorbij is. Het Post Intensive Care Syndroom (PICS) omvat een reeks fysieke, mentale en cognitieve symptomen die voormalige IC-patiënten kunnen ervaren, los van onderliggende ziekten. Ook familie kunnen te maken krijgen met psychische klachten, bekend als het Post Intensive Care Syndroom-Family (PICS-F).

Het bijhouden van een dagboek kan zowel patiënten als familie helpen. Een dagboek biedt structuur aan gedachten, geeft uitdrukking aan emoties en legt een chronologie van gebeurtenissen vast. Voor IC-patiënten kan het lezen en bekijken van een dagboek helpen bij het verwerken van traumatische herinneringen aan hun verblijf op de IC.

De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis heeft samen met diverse gulle donateurs geïnvesteerd in een digitaal Post-IC-dagboek. Deze app stelt zowel patiënten als familie in staat om hun ervaringen vast te leggen en te delen, zelfs wanneer fysieke nabijheid beperkt is.

Een patiënt en de familie kunnen gezamenlijk het dagboek invullen. Ook IC-verpleegkundigen kunnen door de patiënt of door de familie uitgenodigd worden om korte berichten en updates over de toestand van de patiënt in te vullen. Deze digitale benadering biedt een waardevolle aanvulling op de traditionele zorg. Het dagboek blijft een jaar beschikbaar, zodat patiënten op hun eigen tempo het dagboek terug kunnen lezen.

Het gebruik van het Post-IC-dagboek wordt ondersteund door uitgebreide training en educatief materiaal voor zorgprofessionals aangepast aan de behoeften en werkwijzen van het ziekenhuis.

Verschillende betrokkenen hebben hun ervaringen gedeeld met het gebruik van het digitale dagboek. Een familielid benadrukte de waarde van het dagboek als een compleet document van hun reis door de IC, terwijl een verpleegkundige de verbeterde communicatie met families prees. Een trotse patiënt noemde het dagboek cruciaal voor het verwerkingsproces en als een middel om te werken aan herstel.

In een tijd waarin digitale communicatie steeds meer geïntegreerd wordt in de gezondheidszorg, biedt het Post-IC-dagboek een waardevolle tool voor het ondersteunen van patiënten en hun naasten tijdens en na een verblijf op de intensive care.