ANBI en fiscaliteit

Het IJsselland Ziekenhuis heeft de ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De belastingdienst kan een instelling aanwijzen als een ANBI wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Naam

Stichting IJsselland Ziekenhuis

RSIN/ fiscaal nummer

Het fiscaal (RSIN) nummer van de Stichting IJsselland Ziekenhuis / het IJsselland Ziekenhuis is 007185972.

Bezoekadres

IJsselland Ziekenhuis, Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC  Capelle a/d IJssel

Postadres

IJsselland Ziekenhuis, Postbus 690, 2900 AR  Capelle a/d IJssel

Bestuurssamenstelling/ namen bestuursleden

dhr. mr. A.H. van Wijk MPM, voorzitter raad van bestuur
dhr. dr. R.G.L. Nellen, co-bestuurder

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de bestuurders kunt u vinden bij de jaardocumenten. Het beloningsbeleid voor medewerkers kunt u vinden bij de arbeidsvoorwaarden .

Doelstelling

De doelstelling van het IJsselland Ziekenhuis kunt u terugvinden in het jaarverslag (pdf).

Beleidsplan

Het beleidsplan kunt u terugvinden bij de jaardocumenten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u in het jaarverslag (pdf).

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording kunt u terugvinden in het jaarverslag (pdf).

Publicatieplicht ANBI

Met bijgaand formulier (pdf) geeft het IJsselland Ziekenhuis invulling aan de publicatieplicht voor grote ANBI's.