De Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

De Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis zijn mensen, bedrijven en organisaties die financieel bijdragen aan projecten die het verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na een ingrijpende ziekte draaglijker maken.

De Vrienden hebben een eigen website waarop zij hun mooie verhalen vertellen!

Lees mee ons mee op:

website Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis.