Nucleaire Geneeskunde

Bij een onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt de werking van organen bestudeerd. Hierbij krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Deze stof hoopt zich op in het te onderzoeken orgaan.

Met behulp van een gammacamera wordt dit, door het maken van foto’s, zichtbaar gemaakt. Het functioneren van dat orgaan kan op deze wijze worden bekeken.

Radioactiviteit en straling

Radioactiviteit is van nature overal aanwezig; er is straling vanuit de ruimte, er komen kleine hoeveelheden voor in ons voedsel, in het water, in de muren van huizen en in ons eigen lichaamsweefsel. Het is onzichtbaar, smaakloos en u kunt het niet voelen. Deze vorm van radioactiviteit wordt 'natuurlijke
straling' genoemd. Deze straling is te vergelijken met röntgenstraling.

De hoeveelheid natuurlijke straling varieert met de plaats op de aarde. Zo zijn er bewoonde gebieden in bijvoorbeeld Brazilië en Frankrijk met tien maal zoveel radioactiviteit als in Nederland.
Deze natuurlijke straling heeft geen schadelijke gevolgen voor de mens. Een hoge stralingsdosis kan wel schadelijk zijn.

Straling bij een onderzoek

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden slechts kleine hoeveelheden radioactieve stof gebruikt. De kans op schadelijke gevolgen is daarom verwaarloosbaar klein.
De stralenbelasting door een onderzoek is te vergelijken met de dosis die u krijgt bij een röntgenonderzoek en met de dosis die jaarlijks door de natuurlijke straling in Nederland wordt
veroorzaakt.
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het roken van een pakje sigaretten per dag zo'n 100 keer gevaarlijker is dan het jaarlijks ondergaan van een nucleair onderzoek.

De gammacamera

U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend die zich ophoopt in het te onderzoeken orgaan. Dan worden foto's gemaakt met behulp van een groot en massief toestel: de gamma-camera.
De camera zendt géén straling uit, maar ziet de zwakke straling die wordt uitgezonden door de radioactieve stof die aan u is toegediend.

Bij veel onderzoeken staat de camera stil. Bij andere onderzoeken draait de camera in een cirkel rond het lichaam, of beweegt u met het bed vlak onder de camera langs. Het toestel komt dicht bij uw lichaam maar drukt er niet tegenaan. U merkt niets van het nemen van de foto's of van de toegediende  radioactieve stof, u onder vindt er geen nadelige gevolgen van en u kunt gewoon functioneren zoals u gewend bent.

Verschillende onderzoeken

In de patiëntenfolders staat specieke informatie over de verschillende onderzoeken.