Duurzame certificering

Het IJsselland Ziekenhuis heeft meerdere beoordelingen voor de kwaliteit van zorg ontvangen en laat zich regelmatig toetsen. 

Qualicor Europe kwaliteitslabel Qmentum Global Gold

Wij willen graag continu verbeteren. Qualicor Europe ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. 
Qualicor Europe gebruikt het persoonsgerichte en internationale Qmentum Global normenkader om te toetsen; een praktijkgericht instrument en kader. Dit kader heeft persoonsgerichte zorg als basis: de professional in de lead als partner van de cliënt, een stapsgewijze opbouw en specifieke kwaliteits- en veiligheidsthema’s voor alle zorgsectoren en -vormen. 

Met het kwalitetitslabel Gold toont het IJsselland Ziekenhuis aan dat het aantoonbaar voldoet  aan de basisvoorwaarde van veilige en verantwoorde zorg. De basisstructuren en -processen die verband houden met de fundamentele elementen van kwaliteits- en veiligheidsverbetering zijn geborgd.
Kijk voor meer informatie op de website van Qualicor Europe.

HKZ-certificering MDL-centrum

Het Maag-, Darm- en Levercentrum is in het bezig van het HKZ-certificaat 'Patiëntveiligheid voor Endoscopieafdelingen'. Het HKZ-keurmerk, van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, geeft aan dat op alle gebieden veilig wordt gewerkt. Dit is te zien in de zorg voor patiënten, de organisatie, de logistiek van de afdeling en in de opleiding van medewerkers. Continue verbetering van de zorg- en dienstverlening is hierbij een essentieel onderdeel. 

Het MDL-centrum voert jaarlijks meer dan 9000 onderzoeken uit.

Certificering laboratorium

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland Ziekenhuis is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. Dit betekent dat er volgens een strikt kwaliteitssysteem wordt gewerkt. Zo'n systeem bestaat uit duidelijke regels en procedure die ervoor zorgen dat het medische onderzoek in goede banen wordt geleid en dat er met toevertrouwde lichaamsmaterialen zorgvuldig wordt omgegaan. 

Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig getoetst waardoor patiënt en zorgverzekeraard blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. Zie ook www.RvA.nl

Certificaat Milieuthermometer Zorg

Milieu en duurzaamheid staan steeds hoger op de agenda van het IJsselland Ziekenhuis. 

De duurzame bedrijfsvoering van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is in maart 2022 beloond met het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg.

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door het Milieuplatform Zorg en Stichting Milieukeur en is inmiddels uitgegroeid tot hét landelijke milieukeurmerk voor de zorgsector. 
Het behalen van het zilveren Certificaat Milieuthermometer Zorg is een belangrijke volgende stap in de doelstelling van het IJsselland Ziekenhuis om niet alleen de best denkbare zorg te leveren, maar ook om structureel te vergroenen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

De komende tijd zal het IJsselland Ziekenhuis zich richten op het verder verduurzamen van de organisatie.

Lees meer over duurzaamheid in het IJsselland Ziekenhuis in onze milieurapportage.