Patiëntveiligheid

Om de veiligheid in het IJsselland Ziekenhuis te waarborgen zet het IJsselland Ziekenhuis zich in om de risico's tot een minimum te beperken.

Veilig Incident Melden

In het IJsselland Ziekenhuis worden (bijna) incidenten gemeld in het Veilig Incidenten Melden (VIM) systeem. Het melden van incidenten is bedoeld om te leren van de situatie en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Calamiteitenonderzoek

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. In het IJsselland Ziekenhuis streven we naar de best denkbare zorg voor de patiënt, maar vinden deze onverwachte gebeurtenissen ook plaats. Om herhaling te voorkomen wordt naar aanleiding van de calamiteitenmelding onderzoek verricht en worden verbetermaatregelen genomen. 

Prospectief risico-inventarisatie

Bij het voorkómen van incidenten is het cruciaal dat voordat er iets mis gaat risico's al heel goed in beeld zijn en aangepakt kunnen worden. Het is een continu proces van risico's identificeren, analyseren en beoordelen op het gebied van veiligheid. Met die gegevens worden maatregelen genomen om te zorgen dat die risicovolle momenten verkleind worden. Deze voortdurende aandacht voor risicovolle momenten in de zorgketen draagt bij aan het voorkomen van vermijdbare schade bij patiënten.