Nieuws van het MDL centrum

MDL-centrum behaalt opnieuw hoogste veiligheidscertificaat

(5 augustus 2021)
Het Maag Darm Lever centrum heeft de her-certificering van het HKZ-certificaat “Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen” in juli opnieuw met succes behaald!
In de praktijk betekent dit dat alle medewerkers in het MDL centrum optimaal met elkaar samenwerken en dat het centrum een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem heeft. Hierdoor wordt de veiligheid en kwaliteit van de zorg optimaal gewaarborgd.
Patiënten laten met het cijfer 9,3 zien hoe tevreden ze over het MDL centrum zijn.

Het HKZ certificaat
Het Maag Darm Lever centrum is sinds 2017 in het bezit van het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificaat. Het certificaat is 3 jaar geldig waarbij ieder jaar een her-certificering plaatsvindt.

In het MDL centrum vinden ieder jaar meer dan 9000 (!) endoscopische onderzoeken plaats. Het is belangrijk dat deze onderzoeken in een veilige omgeving worden uitgevoerd door ervaren MDL-artsen, endoscopieverpleegkundigen en sedationisten.*
MDL arts Thjon Tang: “We hechten veel belang aan externe toetsing op kwaliteit en veiligheid vanuit het perspectief van de patiënt. Zo werken we binnen ons MDL centrum voortdurend aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening.”

Goed werkend veiligheidsmanagementsysteem
Een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem is hierbij een belangrijk instrument. Dit betekent dat er risico-inventarisaties en analyses worden gedaan, dat verbeterpunten worden aangebracht en dat later in een transparante omgeving wordt geëvalueerd. Certificering is een dynamisch proces waarbij het veiligheidsmanagementsysteem continu geüpdatet en gemonitord wordt.

*Sedatie is een vorm van anesthesie waarbij je bewustzijn wordt verlaagd. Hiertoe krijgt de patiënt  een slaapmiddel (een sedativum) toegediend.

‘IBD Fit’: zestien weken een uur per week wandelen

(februari 2021)
Bewegen past in een gezonde levensstijl. Met een chronische darmaandoening zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (ook bekend als IBD, Inflammatory Bowel Disease) kan het lastig zijn om voldoende beweging te krijgen. Heeft u IBD en wilt u zich inzetten voor een gezonder, fitter leven? Ga dan – samen met uw MDL-behandelteam, een sportcoach en lotgenoten – de uitdaging aan om 16 weken achtereen een uur te wandelen. Doe mee met IBD Fit!

Geen excuus te bedenken
• Geen conditie? Die komt vanzelf. Elk niveau of tempo is welkom.
• Geen tijd? Het is maar een uurtje!
• Niemand om mee te lopen? Wij staan klaar!
• Vermoeid of somber? Na verloop van tijd wordt dat minder.
• Aandrang? Er is een toilet in de buurt.
• Geen geld? Meedoen is gratis, parkeren ook.
• U wilt met vakantie? Een paar avonden missen is geen probleem.

Wat gaan we doen?
Op de atletiekbaan van PAC Rotterdam, Langepad 16, Rotterdam nabij het Kralingse bos staat vanaf donderdag 1 april 2021 elke week van 17.30 tot 18.30 uur een groep enthousiaste MDL-medewerkers klaar om met u te wandelen.

Het doel?
Beweging geeft u meer grip op uw aandoening. Ook blijkt beweging vele positieve effecten te hebben op klachten als vermoeidheid, somberheid en natuurlijk conditie. 16 weken wekelijks wandelen lijkt al een positief effect te hebben, maar u kunt het hierna – eventueel met uw nieuwe wandelkennissen – natuurlijk blijven doen. Wij houden een klein onderzoek naar het effect van wandelen op IBD (uiteraard alleen met uw toestemming).

Interesse?
Op dinsdag 9 maart 2021 vanaf 17.30 uur houden we een vrijblijvende, digitale informatiebijeenkomst over IBD Fit. Kunt u dan niet, of wilt u zich nu al aanmelden? Mail uw vraag naar ibdfit@asz.nl, aanmelden kan via de website www.ibdfit.nl.

Wij hebben er zin in! U ook?

Fitness Trial

(17 december 2020)
Vanaf december 2020 doen wij, als MDL Centrum van het IJsselland Ziekenhuis, mee aan een landelijke studie: de zogenoemde "Fitness Trial". Dit is een prospectieve studie waarbij we patiënten die vanwege symptomen verwezen zijn voor coloscopie, voorafgaand aan de scopie 2x een FIT test (ontlastingsonderzoek) laten afnemen en hen vragen een online vragenlijst in te vullen. Hiermee willen we kijken of we de kans op gevorderde poliepen kunnen voorspellen. Dit zou veel nut kunnen hebben in de triage bij een beperkte coloscopie capaciteit.

Het kan dus zijn dat wanneer u op de wachtlijst staat voor een coloscopie, u gevraagd wordt hieraan mee te doen.

U wordt altijd gebeld door de arts-onderzoeker met ruimte voor vragen en concrete informatie over het onderzoek.

Omdat wij in het ziekenhuis -ter voorbereiding op een darmonderzoek- veel gebruik maken van digitale screeningen, is in deze screening de vraag: 'Heeft u bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek?' nu van toepassing op het bovenstaande onderzoek.

Indien u "Nee" invult, zult u dus benaderd worden over het onderzoek.

Bent u niet benaderd, maar zou u toch graag mee willen doen? Stuurt ons dan een e-mail via mdlcentrum@ysl.nl en we nemen contact met u op.

Inmiddels is al een aantal ziekenhuizen van start gegaan.
Het doel is totaal 4000 patiënten te benaderen die mee kunnen doen aan dit onderzoek.

De ziekte van Chrohn of Colitis Ulcerosa en het Coronavirus

Het IBD team en de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) van het IJsselland Ziekenhuis ontvangen veel vragen van patiënten met Crohn of Colitis Ulcerosa die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand/afweer. Het voorkomen van een besmetting heeft daarom de eerste prioriteit.
Op basis van de actuele inzichten en in overeenstemming met de adviezen van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) is informatie voor patiënten met IBD opgesteld. 
De adviezen kunnen worden aangepast op basis van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Op de website van de Crohn-Colitis vereniging vindt u actuele informatie over het coronavirus:

Crohn-Colitis vereniging: coronavirus - vraag en antwoord


Webinar
Maandagavond 16 november vond er een virtuele IBD dag plaats.
Bekijk hier alle webinars Crohn-Colitus terug.