Nieuws van het MDL centrum

IBD Fit wandelchallenge 2023 start op 8 mei

(21 april 2023)
Wil je je inzetten voor een gezonder fitter leven? Ga dan samen met een sportcoach en lotgenoten de uitdaging aan om 16 weken achtereen een uur te wandelen.
Doe mee met IBD Fit!

Vanaf 8 mei, elke maandag van 18.00 – 19.00 uur bij Hockeyclub Victoria (Kralingseweg 226,  Rotterdam).
Aanmelden kan via:

www.ibdfit.nl.

Een gezonde leefstijl is belangrijker dan ooit. Het bouwt aan onze weerstand en maakt ons fitter en vrolijker. Dit is ook erg belangrijk voor mensen met IBD (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). Uit onderzoek blijkt dat bewegen een positief effect kan hebben op vermoeidheid en algeheel welbevinden, zeker bij mensen met een onderliggende (chronische) aandoening.

Hoe houd je regie over je leven of over je chronische aandoening?

(21 oktober 2022)
Afgelopen vrijdag gaf Crohn-coach Elda Dorren de tweede workshop voor mensen met IBD (Imflammatory Bowel Disease). Dit keer was het thema: regie.

Als we online zoeken naar de definitie van regie vinden we: ‘de leiding, het beheer, de controle over een operatie of project. Het vermogen om iets te sturen, belangrijke beslissingen te nemen en taken te delegeren.’

Hoe houd je regie over je leven of over je chronische aandoening? Om dieper over deze vraag na te denken, is het goed om na te gaan: hoe reageer je eigenlijk op gebeurtenissen in je leven die anders lopen dan je had verwacht? Want juist die reactie is zo bepalend voor of en hoe je regie houdt.

Stel: iets loopt opeens anders dan verwacht. In de meeste gevallen reageren we meteen met een reflex. We vergelijken de situatie met een ideaalbeeld, willen dat het anders was, verzetten ons tegen de werkelijkheid. In de meeste gevallen krijg je een rotgevoel en verval je in ineffectief korte termijn-gedrag zoals boos worden, ruzie zoeken of juist je mond houden en jezelf weg te cijferen.

Het mooie in dit alles is het besef dat er altijd een keuze is. Je mag je echt wel even rot voelen over een situatie die anders uitpakt, maar blijf er niet te lang in hangen.

Eigenlijk heb je, wanneer ‘het anders loopt’, altijd drie keuzes: je kan de situatie accepteren, de situatie veranderen of weggaan bij de situatie. In het geval van een chronische aandoening kun je de ziekte niet veranderen, maar je kunt er wel voor kiezen om weg te gaan bij een niet-helpende situatie of anders te reageren op de situatie en je daarna weer te richten op ervaringen waar je blij of gelukkig van wordt.

En dan spelen de waarden een grote rol, die we bij de eerste workshop behandelend hebben. Welke kernwaarden zijn belangrijk in je leven? Is dat avontuur? Is dat verbinding? En welke ervaringen of gebeurtenissen helpen je om meer te leven naar je waarden?

IBD Fit wandelchallenge start weer op donderdag 24 maart 2022

(21 maart 2022)
Heeft u IBD en wilt u zich inzetten voor een gezonder fitter leven? Ga dan samen met een sportcoach en lotgenoten de uitdaging aan om 16 weken achtereen op donderdag een uur te wandelen.
Doe mee met de IBD Fit wandelchallenge!

  • Geen conditie? Elk niveau of tempo is welkom.
  • Geen tijd? Het is maar een uurtje!
  • Niemand om mee te lopen? Wij staan klaar.
  • Vermoeid of somber? Na verloop van tijd wordt dat minder.
  • Aandrang? Er is een toilet in de buurt.
  • Geen geld? Meedoen is gratis, parkeren ook.
  • U kunt een keer niet? Een paar avonden missen is geen probleem.

Vanaf 24 maart, elke donderdag van 17.30 – 18.30 uur op atletiekbaan PAC Rotterdam (Langepad 16, Rotterdam).
Aanmelden kan via:

www.ibdfit.nl.

Een gezonde leefstijl is belangrijker dan ooit. Het bouwt aan onze weerstand en maakt ons fitter en vrolijker.
Dit is ook erg belangrijk voor mensen met IBD (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). Uit onderzoek blijkt dat bewegen een positief effect kan hebben op vermoeidheid en algeheel welbevinden, zeker bij mensen met een onderliggende (chronische) aandoening.

Maart = internationale darmkankermaand

(16 maart 2022)
Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Hoe vroeger darmkanker wordt opgespoord, des te beter is het te behandelen.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
In januari 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker officieel van start gegaan. Via dit bevolkingsonderzoek kunnen darmtumoren en de voorlopers daarvan in een vroeg stadium worden ontdekt. Op die manier worden jaarlijks duizenden levens gered.

Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een oproep om ontlasting in te leveren. Deze ontlasting wordt gecontroleerd op bloedsporen. Bloedsporen kunnen wijzen op darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Zijn er bloedsporen in je ontlasting gevonden, dan ontvang je een uitnodiging voor het vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat in eerste instantie uit een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie).
Het IJsselland Ziekenhuis is één van de gecertificeerde ziekenhuizen waar dit kijkonderzoek plaatsvindt indien de uitslag van de ontlastingstest positief is. Lees meer over een coloscopie in het IJsselland Ziekenhuis. 

Wist je dat er in 2020:

  • 1,8 miljoen mensen voor het bevolkingsonderzoek werden uitgenodigd,
  • 71,6% van deze mensen deelnam aan de ontlastingstest,
  • 4,3% hiervan voor een coloscopie werd verwezen.

34% van de deelnemers die na een ongunstige ontlastingstest een coloscopie ondergingen, bleken darmkanker of advanced adenomen (hoog risico poliepen) te hebben.

Meer weten?
Op de website van de Maag Lever Darm stichting vindt u aanvullende informatie. 

MDL-centrum behaalt opnieuw hoogste veiligheidscertificaat

(5 augustus 2021)
Het Maag Darm Lever centrum heeft de her-certificering van het HKZ-certificaat “Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen” in juli opnieuw met succes behaald!
In de praktijk betekent dit dat alle medewerkers in het MDL centrum optimaal met elkaar samenwerken en dat het centrum een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem heeft. Hierdoor wordt de veiligheid en kwaliteit van de zorg optimaal gewaarborgd.
Patiënten laten met het cijfer 9,3 zien hoe tevreden ze over het MDL centrum zijn.

Het HKZ certificaat
Het Maag Darm Lever centrum is sinds 2017 in het bezit van het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificaat. Het certificaat is 3 jaar geldig waarbij ieder jaar een her-certificering plaatsvindt.

In het MDL centrum vinden ieder jaar meer dan 9000 (!) endoscopische onderzoeken plaats. Het is belangrijk dat deze onderzoeken in een veilige omgeving worden uitgevoerd door ervaren MDL-artsen, endoscopieverpleegkundigen en sedationisten.*
MDL arts Thjon Tang: “We hechten veel belang aan externe toetsing op kwaliteit en veiligheid vanuit het perspectief van de patiënt. Zo werken we binnen ons MDL centrum voortdurend aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening.”

Goed werkend veiligheidsmanagementsysteem
Een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem is hierbij een belangrijk instrument. Dit betekent dat er risico-inventarisaties en analyses worden gedaan, dat verbeterpunten worden aangebracht en dat later in een transparante omgeving wordt geëvalueerd. Certificering is een dynamisch proces waarbij het veiligheidsmanagementsysteem continu geüpdatet en gemonitord wordt.

*Sedatie is een vorm van anesthesie waarbij je bewustzijn wordt verlaagd. Hiertoe krijgt de patiënt  een slaapmiddel (een sedativum) toegediend.

‘IBD Fit’: zestien weken een uur per week wandelen

(februari 2021)
Bewegen past in een gezonde levensstijl. Met een chronische darmaandoening zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (ook bekend als IBD, Inflammatory Bowel Disease) kan het lastig zijn om voldoende beweging te krijgen. Heeft u IBD en wilt u zich inzetten voor een gezonder, fitter leven? Ga dan – samen met uw MDL-behandelteam, een sportcoach en lotgenoten – de uitdaging aan om 16 weken achtereen een uur te wandelen. Doe mee met IBD Fit!

Geen excuus te bedenken
• Geen conditie? Die komt vanzelf. Elk niveau of tempo is welkom.
• Geen tijd? Het is maar een uurtje!
• Niemand om mee te lopen? Wij staan klaar!
• Vermoeid of somber? Na verloop van tijd wordt dat minder.
• Aandrang? Er is een toilet in de buurt.
• Geen geld? Meedoen is gratis, parkeren ook.
• U wilt met vakantie? Een paar avonden missen is geen probleem.

Wat gaan we doen?
Op de atletiekbaan van PAC Rotterdam, Langepad 16, Rotterdam nabij het Kralingse bos staat vanaf donderdag 1 april 2021 elke week van 17.30 tot 18.30 uur een groep enthousiaste MDL-medewerkers klaar om met u te wandelen.

Het doel?
Beweging geeft u meer grip op uw aandoening. Ook blijkt beweging vele positieve effecten te hebben op klachten als vermoeidheid, somberheid en natuurlijk conditie. 16 weken wekelijks wandelen lijkt al een positief effect te hebben, maar u kunt het hierna – eventueel met uw nieuwe wandelkennissen – natuurlijk blijven doen. Wij houden een klein onderzoek naar het effect van wandelen op IBD (uiteraard alleen met uw toestemming).

Interesse?
Op dinsdag 9 maart 2021 vanaf 17.30 uur houden we een vrijblijvende, digitale informatiebijeenkomst over IBD Fit. Kunt u dan niet, of wilt u zich nu al aanmelden? Mail uw vraag naar ibdfit@asz.nl, aanmelden kan via de website www.ibdfit.nl.

Wij hebben er zin in! U ook?

Fitness Trial

(17 december 2020)
Vanaf december 2020 doen wij, als MDL Centrum van het IJsselland Ziekenhuis, mee aan een landelijke studie: de zogenoemde "Fitness Trial". Dit is een prospectieve studie waarbij we patiënten die vanwege symptomen verwezen zijn voor coloscopie, voorafgaand aan de scopie 2x een FIT test (ontlastingsonderzoek) laten afnemen en hen vragen een online vragenlijst in te vullen. Hiermee willen we kijken of we de kans op gevorderde poliepen kunnen voorspellen. Dit zou veel nut kunnen hebben in de triage bij een beperkte coloscopie capaciteit.

Het kan dus zijn dat wanneer u op de wachtlijst staat voor een coloscopie, u gevraagd wordt hieraan mee te doen.

U wordt altijd gebeld door de arts-onderzoeker met ruimte voor vragen en concrete informatie over het onderzoek.

Omdat wij in het ziekenhuis -ter voorbereiding op een darmonderzoek- veel gebruik maken van digitale screeningen, is in deze screening de vraag: 'Heeft u bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek?' nu van toepassing op het bovenstaande onderzoek.

Indien u "Nee" invult, zult u dus benaderd worden over het onderzoek.

Bent u niet benaderd, maar zou u toch graag mee willen doen? Stuurt ons dan een e-mail via mdlcentrum@ysl.nl en we nemen contact met u op.

Inmiddels is al een aantal ziekenhuizen van start gegaan.
Het doel is totaal 4000 patiënten te benaderen die mee kunnen doen aan dit onderzoek.

De ziekte van Chrohn of Colitis Ulcerosa en het Coronavirus

Het IBD team en de polikliniek Maag- Darm- en Leverziekten (MDL) van het IJsselland Ziekenhuis ontvangen veel vragen van patiënten met Crohn of Colitis Ulcerosa die ontstekingsremmende medicatie gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand/afweer. Het voorkomen van een besmetting heeft daarom de eerste prioriteit.
Op basis van de actuele inzichten en in overeenstemming met de adviezen van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) is informatie voor patiënten met IBD opgesteld. 
De adviezen kunnen worden aangepast op basis van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

Op de website van de Crohn-Colitis vereniging vindt u actuele informatie over het coronavirus:

Crohn-Colitis vereniging: coronavirus - vraag en antwoord


Webinar
Maandagavond 16 november vond er een virtuele IBD dag plaats.
Bekijk hier alle webinars Crohn-Colitus terug.