Orthopedieconsulente

Vanaf het moment dat de orthopedisch chirurg een heup- of knieprothese operatie voor u afspreekt, krijgt u te maken met onze orthopedieconsulente (OC). Zij begeleidt u voor, tijdens en na de opname.

De consulente geeft u op de polikliniek uitgebreid uitleg over alles wat er op u afkomt en wat u te wachten staat. Behalve mondelinge uitleg kunt u de meeste informatie ook terugvinden via de website waarop de betreffende folders te vinden zijn. Bij heup-en knieprotheses krijt u ook een belangrijke informatiemap mee naar huis. Vragen kunt u met de orthopedieconsulente bespreken die, indien nodig, direct met de orthopedisch chirurg overlegt.

Ook als voor u een andere orthopedische operatie is afgesproken, krijgt u aansluitend aan het gesprek met de orthopedisch chirurg verdere voorlichting van de orthopedieconsulente.

Contact

Mochten er vragen zijn rondom de operatie dan is de orthopedieconsulente bereikbaar via tel. (010) 258 3124 of via de mail op orthoconsulent@ysl.nl.