Samenwerking is een goede basis voor de toekomst

Het is prettig om te zien dat het VSV een katalysator is geworden van onderlinge samenwerking en een goede sfeer.

Deze samenwerking is ook een hele goede basis voor de nabije toekomst. Ondersteuning van een eerstelijns geboortecentrum is een van de onderdelen.

Binnen het VSV zijn meerdere werkgroepen actief. De werkgroepen komen zo vaak als nodig bijeen, naast de 3 plenaire vergaderingen en 3 bestuursvergaderingen per jaar.

Het bestuur,

Judith de Boer, verloskundige
Joanne Hoogendoorn-Otterspeer, verloskundige
Sabrina van den Tillaart, gynaecoloog
Joke Droogh, klinisch verloskundige