Wetenschapscommissie

Alle ziekenhuisdisciplines die onderzoek verrichten, zijn vertegenwoordigd in de Wetenschapscommissie. Zij geven beleidsmatig sturing aan alle onderzoeksactiviteiten in het IJsselland Ziekenhuis. 

Samenstelling Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie bestaat uit (medisch) specialisten, met een vaste vervanger, uit maximaal 5 vakgroepen, waarvan minimaal 2 met opleidingsbevoegdheid en maximaal 2 uit de vakgroepen radiologie, apotheek en AKL.

De Researchcoördinator (CRC) en de secretaris wetenschapscommissie zijn q.q. lid van de Wetenschapscommissie.

  • De Wetenschapscommissie adviseert de Raad van Bestuur over het wetenschapsbeleid en de uitvoering hiervan om het wetenschappelijk onderzoek in het IJsselland Ziekenhuis te stimuleren en te ondersteunen, de onderzoekscapaciteit te handhaven en de toepassing van wetenschappelijke onderzoeksresultaten ter verbetering van de patiëntenzorg te bevorderen.
  • De Wetenschapscommissie beoordeelt alle onderzoeksvoorstellen voor te starten wetenschappelijk onderzoek in het IJsselland Ziekenhuis op basis van de vastgestelde indieningsprocedure.
  • Het IJsselland Ziekenhuis heeft geen erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie, alleen een lokale haalbaarheidscommissie: de wetenschapscommissie. Het medische en ethische oordeel van de erkende METC wordt overgenomen.
    Bij niet-WMO plichtig onderzoek is er tot op heden geen sprake van centrale toetsing, zodat de wetenschapscommissie dit protocol wel lokaal beoordeelt.
  • De Wetenschapscommissie adviseert de Raad van Bestuur over de ontwikkeling en uitvoering van het wetenschapsbeleid en ingediende onderzoeksvoorstellen. De Raad van Bestuur neemt het definitieve besluit m.b.t. de toestemming voor de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek en informeert de indiener van het voorstel hierover.
  • De Wetenschapscommissie bewaakt de voortgang, de kwaliteit en de begroting van goedgekeurde wetenschappelijke onderzoeken d.m.v. jaarlijkse voortgangsrapportages.

Wetenschapssymposium

Jaarlijks wordt er binnen het IJsselland Ziekenhuis een wetenschapssymposium door de Wetenschapscommissie georganiseerd. Tijdens dit symposium krijgen onder andere onderzoekers en verpleegkundigen de mogelijkheid om hun onderzoeksopzet of uitkomsten te delen.

Wetenschappelijk jaarverslag

De Wetenschapscommissie publiceert een Wetenschappelijk Jaarverslag. Op deze manier wordt meer overzicht en structuur in het wetenschappelijke beleid gewaarborgd.