Fysiotherapie na een CVA (beroerte) bij opname

Na een CVA (Cerebro Vasculair Accident) kan een opname op de stroke unit van de verpleegafdeling neurologie nodig zijn. Een CVA is een herseninfarct of een hersenbloeding en wordt ook wel ‘beroerte’ genoemd.

De neuroloog schakelt de fysiotherapeut in om te helpen bij het herstel en is daarmee onderdeel van het behandelteam.

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij het ‘mobiliseren’ van patiënten. Hij beoordeelt bijvoorbeeld het in en uit bed gaan, het gaan staan en zitten en het (trap)lopen. Als het nodig is, worden (loop)hulpmiddelen ingezet, om de veiligheid en/of zelfstandigheid te vergroten. Afhankelijk van wat iemand voorheen deed en weer wil gaan doen, worden samen met de fysiotherapeut behandeldoelen opgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van conditie. Ook geeft de fysiotherapeut een advies of het veilig is om naar huis te kunnen of dat het beter is ergens anders verder te revalideren of verblijven.

Kwaliteit van zorg

Om kwalitatief goede zorg te leveren in het IJsselland Ziekenhuis worden mensen met een beroerte opgenomen volgens het Zorgpad CVA. In dit Zorgpad staat beschreven welke zorg een patiënt met een CVA ontvangt. Het Zorgpad CVA is opgesteld aan de hand van de huidige richtlijnen voor CVA-zorg en aan de hand van de eisen van de Rotterdam Stroke Service.

Patiëntenfolder in de WebApp