Continuering/vervolg samenwerking IJsselland en Fivoor

AKL-IJsselland voert laboratoriumonderzoek uit voor Fivoor

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland Ziekenhuis heeft een meerjarige overeenkomst afgesloten met Fivoor. Het doel van AKL-IJsselland is om Fivoor volledig te ontzorgen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek, door middel van een volledig werkend digitaal systeem -  van aanvraag tot rapportage - en een klantgerichte flexibele dienstverlening.

De officiële contractondertekening vond plaats door de heren prof. dr. mr. E.D.M. Masthoff en J.S. Gast, leden van de raad van bestuur van Fivoor, en mw. dr. L. Boesten, hoofd laboratorium van het IJsselland Ziekenhuis.

In 2018 vond het eerste contact plaats tussen Fivoor en het IJsselland Ziekenhuis, wat resulteerde in een samenwerking voor laboratoriumdiagnostiek voor de Fivoor-instellingen in de regio Rijnmond en Den Haag. Later zijn ook onder de Fivoor vallende reclasseringsafdelingen aangesloten.
Op dit moment zijn beide organisaties bezig om te kijken of ook de overige Fivoor regio’s door het AKL voorzien kunnen gaan worden van diagnostiek.

Fivoor is een gespecialiseerde organisatie met een regionaal aanbod aan forensische en intensieve psychiatrische zorg.

Het IJsselland Ziekenhuis is er trots op dat AKL-IJsselland de dienstverlening voor én met Fivoor mag continueren.