IJsselland heeft op 8 december de 'Green Deal' ondertekend

Met het behalen van de Milieuthermometer Zorg Zilver in mei jl. hebben we als ziekenhuis al aangetoond dat we een duurzame bedrijfsvoering hebben.
Op 8 december heeft Hans Bouts, manager Facilitaire Dienst, namens het IJsselland Ziekenhuis de ‘Green Deal: Samenwerken aan duurzame zorg’ tijdens het nationale tekenmoment in Amersfoort ondertekend. Hiermee verklaren we dat het IJsselland Ziekenhuis zich blijft inspannen om nog verder te verduurzamen.

Wat is de Green Deal?
De Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid, zorginstellingen, zorgverzekeraars en zorg(gerelateerde) organisaties om zich gezamenlijk in te zetten voor een zo duurzaam mogelijk zorgstelsel en zorgsector met vijf concrete doelen, namelijk:

• Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers;
• Vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat, en andersom;
• De CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal zijn in 2050;
• Primair grondstofgebruik verminderen, en
• Verminderen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

Lees meer over de Green Deal op: Green Deal Samen werken aan duurzame zorg.