MDL-centrum behaalt opnieuw hoogste veiligheidscertificaat

Het Maag Darm Lever centrum van het IJsselland Ziekenhuis heeft de her-certificering van het HKZ-certificaat “Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen” in juli opnieuw met succes behaald!
In de praktijk betekent dit dat alle medewerkers in het MDL centrum optimaal met elkaar samenwerken en dat het centrum een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem heeft. Hierdoor wordt de veiligheid en kwaliteit van de zorg optimaal gewaarborgd.
Patiënten laten met het cijfer 9,3 zien hoe tevreden ze over het MDL centrum zijn.

Het HKZ certificaat
Het Maag Darm Lever centrum is sinds 2017 in het bezit van het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificaat. Het certificaat is 3 jaar geldig waarbij ieder jaar een her-certificering plaatsvindt.

In het MDL centrum vinden ieder jaar meer dan 9000 (!) endoscopische onderzoeken plaats. Het is belangrijk dat deze onderzoeken in een veilige omgeving worden uitgevoerd door ervaren MDL-artsen, endoscopieverpleegkundigen en sedationisten.*
MDL arts Thjon Tang: “We hechten veel belang aan externe toetsing op kwaliteit en veiligheid vanuit het perspectief van de patiënt. Zo werken we binnen ons MDL centrum voortdurend aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening.”

Goed werkend veiligheidsmanagementsysteem
Een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem is hierbij een belangrijk instrument. Dit betekent dat er risico-inventarisaties en analyses worden gedaan, dat verbeterpunten worden aangebracht en dat later in een transparante omgeving wordt geëvalueerd. Certificering is een dynamisch proces waarbij het veiligheidsmanagementsysteem continu geüpdatet en gemonitord wordt.

*Sedatie is een vorm van anesthesie waarbij je bewustzijn wordt verlaagd. Hiertoe krijgt de patiënt  een slaapmiddel (een sedativum) toegediend.

Foto: Optimale samenwerking tussen medewerkers in endoscopisch onderzoek,  v.l.n.r. Marieke Zwijnenburg (MDL verpleegkundige), Wilma den Boer (endoscopie assistent), Jolanda Vink (teamleider MDL centrum) en Thjon Tang (MDL arts).