Nieuwe operatietechniek: gebruik van fluorescerende stof bij operaties

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Dit geldt ook voor de techniek in de operatiekamer; voor sommige operaties hoeft geen grote snede meer gemaakt te worden, maar gebeurt de operatie via kleine sneetjes. We noemen dit een laparoscopische operatie. Of het plaatsen van een chemopomp waardoor de chemotherapie heel gericht kan plaatsvinden en de bijwerkingen veel minder zijn. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Onlangs zijn we op de gloednieuwe OK in het IJsselland Ziekenhuis gestart met een hele bijzondere nieuwe techniek. Namelijk het gebruik van fluorescerende stof bij een operatie. Dit is een innovatieve methode om bijvoorbeeld de doorbloeding van de darm, eventuele gallekkage en tumoren in de lever nauwkeurig in beeld te kunnen brengen. Maxime van der Valk, chirurg in opleiding, vertelt over het gebruik van de nieuwe techniek en wat de voordelen zijn.

“Voor de operatie krijgt de patiënt een injectie met fluorescente stof. Deze stof verspreidt zich in het lichaam en hecht zich aan bepaalde cellen. Via een speciale laparoscopische camera worden bepaalde cellen of structuren – afhankelijk van de gebruikte fluorescente stof - opgelicht. Zo kan de chirurg tijdens de operatie op een beeldscherm zien om welk weefsel het gaat. Normaal gesproken vertrouwt de chirurg tijdens een operatie op zijn of haar zicht en tast, het gebruik van de fluorescentie technieken voegt hier een nieuwe dimensie aan toe. Dit maakt het opereren mogelijk veiliger en efficiënter.

Bij het gebruik van de fluorescentie-technieken werken we samen met het LUMC aan een wetenschappelijke studie voor de darmdoorbloeding. Het LUMC werkt al sinds 2009 aan de ontwikkeling van deze techniek en heeft veel ervaring op dit gebied.

Patiënten merken niks van het gebruik van de fluorescente stof. Na de operatie wordt de stof meteen uitgeplast.  
We zijn in de regio Rijnmond het enige ziekenhuis dat gebruik maakt van de operatietechniek. Inmiddels hebben we al meer dan 40 patiënten via deze studie succesvol geopereerd.”

De chirurgen in het IJsselland die werken met deze nieuwe techniek zijn: drs. M. Bruijninckx, dr. P. Doornebosch, dr. O. van Ruler, dr. G. Tetteroo, dr. M. Vermaas, dr. C. Witjes.