Onderzoek naar bevorderen herstel patiënten door hogere groente-, fruit- en eiwitconsumptie

Eten en drinken is een belangrijk onderdeel van de behandeling van onze patiënten en een speerpunt voor de komende jaren. Onder leiding van onderzoeksinstituut het Louis Bolk Instituut en samen met onze partner Albron zijn wij daarom een onderzoek gestart. In dit onderzoek willen we het herstel van patiënten in het IJsselland Ziekenhuis bevorderen door een hogere groente-, fruit- en eiwitconsumptie te stimuleren.

De koks hebben nieuwe menu’s gemaakt en heerlijke dagspecialiteiten op de kaart gezet, onze facilitair medewerkers zijn voorbereid en de nulmeting is afgerond. Alles is klaar om vandaag met de effectmeting te starten. Deze zomer verwachten we de eerste resultaten.

Partners in het onderzoek @ijssellandzhs @albron @DutchCuisine @KoppertCress @louisbolkinstituut @mariekebattjes