Proef met Virtual Reality bril in het Wond Expertise Centrum

Virtual Reality wordt de afgelopen jaren met succes op steeds meer gebieden in de gezondheidzorg ingezet. Een VR bril kan worden ingezet voor het bieden van comfort en het afleiden van pijn, angst en stress tijdens een behandeling in het ziekenhuis. Virtual reality is een middel dat bewezen effect kan hebben op het welbevinden van de patiënt tijdens de behandeling. Door het afspelen van een video, het doen van een spelletje of het doen van ontspanningsoefeningen in een virtuele omgeving, ervaart een patiënt minder pijn, angst en stress.

VR in het Wond Expertise Centrum
Annemarie Nederveen, student hbo verpleegkunde, heeft als afstudeeropdracht gekozen voor het implementeren van virtual reality tijdens wondzorg. Van 12 september tot en met 30 september wordt de VR-bril voor een proefperiode ingezet op het Wond Expertise Centrum in het IJsselland.
Annemarie: ‘Ik heb hiervoor een werkgroep in het ziekenhuis opgericht. Met de VR bril streven we naar meer comfort bij wondbehandeling tijdens de wondzorg. Na afloop van de behandeling, waarbij de patiënt de VR bril kan dragen, vragen we iedere patiënt om een vragenlijst in te vullen.  Ik ben benieuwd naar hun ervaringen!”      

Na de proefperiode volgt een advies voor het Wond Expertise Centrum.