De diëtist: specialist op het gebied van voeding

De diëtist is expert op het gebied van voeding en diëten: bij gezondheid, (chronische) ziekte en/of operatie. De diëtist heeft medische en voedingskundige kennis. Daarnaast weet de diëtist hoe het menselijk lichaam werkt en hoe voedingsstoffen hierin functioneren. Een goede voedingstoestand ondersteunt de behandeling en het herstel.

Om een goede voedingstoestand te krijgen en houden is soms een aangepast dieet nodig. De diëtist helpt u met persoonlijke adviezen en begeleiding. Hierbij wordt rekening gehouden met uw leefstijl, culturele achtergrond en eetgewoonten.

De diëtist werkt professioneel

Alle diëtisten in het IJsselland Ziekenhuis hebben de 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond. Daarna zijn ze verplicht om het vak bij te houden en voldoende werkervaring op te bouwen. De diëtist houdt zich aan richtlijnen en protocollen en volgt scholing. De diëtist werkt volgens de laatste inzichten op het vakgebied.

De titel ‘diëtist’ is wettelijk beschermd. Alleen zorgprofessionals met een afgeronde HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken.

Kwaliteitskeurmerk

Diëtisten registreren zich na hun opleiding in het Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Deze kwaliteitsregistratie geeft aan dat de diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en beschikt over actuele kennis en ervaring. Hiermee voldoet de behandelend diëtist aan de eisen van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.