Ergotherapie

Opstaan, aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Het zijn allemaal handelingen die  eigenlijk heel "normaal en zonder veel nadenken" zouden moeten verlopen.

Wanneer deze dagelijkse activiteiten plotseling of geleidelijk lastig zijn geworden of veel inspanning kosten, kan de afdeling Ergotherapie worden ingeschakeld.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren zodat zij weer zo zelfstandig en optimaal mogelijk alledaagse handelingen kunnen uitvoeren. Beperkingen of problemen kunnen ontstaan als gevolg van een beroerte, gewrichtsaandoeningen, een verminderd geheugen, hartklachten of andere redenen.

De ergotherapeut zoekt samen met u naar praktische oplossingen voor de activiteiten die voor u problemen geven maar die wel belangrijk voor u zijn.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan opstaan, wassen en aankleden, huishoudelijke taken, keuken activiteiten of het uitoefenen van uw hobby’s.