Wat doet het ziekenhuis bij infectie-uitbraken?

Soms komt het voor dat een ziekmakend micro-organisme of een zeer ongevoelige bacterie zich, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch kan verspreiden in het ziekenhuis.

Dagelijks wordt in het microbiologisch laboratorium gecontroleerd of hiervan sprake is. Als dit het geval is zetten diverse betrokken disciplines zoals een arts-microbioloog, een deskundige infectiepreventie, een operationeel manager, een communicatieadviseur en een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur acties uit om verdere verspreiding te voorkomen en het probleem zo snel mogelijk in te dammen. Dit team wordt ook wel het Outbreak Management Team (OMT) van het IJsselland Ziekenhuis genoemd. Zij zorgen samen met de andere medewerkers in het ziekenhuis voor de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen, zoals die landelijk zijn opgesteld voor pandemieën (bijvoorbeeld Covid-19).