Poliklinische fysiotherapie voor kinderen

Als uw kind op de polikliniek kinderfysiotherapie komt, bent u verwezen door een van de medisch specialisten uit het IJsselland Ziekenhuis.

Eerst vindt er een gesprek plaats over de klachten of problemen van uw kind. Daarna vindt onderzoek plaats waarbij, afhankelijk van de klachten van uw kind, wordt gekeken naar diens motorische ontwikkeling, mobiliteit van de gewrichten, houding en bewegend functioneren. Aan het eind van het onderzoek bespreekt de kinderfysiotherapeut met de ouder/voogd of behandeling gestart wordt en waar de behandeling gewenst is.

Wanneer de kinderfysiotherapeutische behandeling binnen het IJsselland Ziekenhuis plaatsvindt, brengt de kinderfysiotherapeut verslag van de behandeling uit aan de verwijzend specialist.