Doorbelbeleid Algemeen Klinisch Laboratorium

De doorbelgrenzen gelden voor alle aanvragers (intramuraal en extramuraal).

Download opent in een nieuw scherm: