Externe aanvragen

Het Algemeen Klinisch Laboratorium van het IJsselland Ziekenhuis biedt een breed pakket speciele laboratoriumbepalingen aan voor concurrerende prijzen.

Voor een overzicht van deze bepalingen en de bijbehorende tarieven kunt u terecht op de pagina met de tarieflijst. De in de tarieflijst weergegeven analyses worden door het AKL zelf uitgevoerd.

Referentiewaarden, rapportagetermijnen en pre-analytische conditities kunt u opzoeken in de referentiewaarden website via de knop op de pagina laboratoriumtesten.
Alle analyses die op de referentiewaarden website worden weergegeven, worden door het AKL zelf uitgevoerd. Voor overige aanvragen maken we gebruik van gecertificeerde partnerlaboratoria.

Voor meer informatie en overleg over onze bepalingen kunt u contact opnemen met een van de klinisch chemici: 010 - 258 5611.

Cito aanvragen laagfrequente bepalingen

Cito aanvragen van laagfrequente bepalingen kunnen in de meeste gevallen gehonoreerd worden op zeer korte termijn. Ook hiervoor kunt u de klinisch chemici raadplegen: 010 - 258 5611.

Meerdere bepalingen afnemen?

Indien u ervoor kiest om een uitgebreid pakket of groot aantal bepalingen bij ons aan te vragen dan praten wij graag met u over mogelijkheden en tarieven.