Verpleegkundig onderzoek

In het IJsselland Ziekenhuis doen verpleegkundigen (i.o.) regelmatig onderzoek dat zich bijvoorbeeld richt op Evidence Based Practice. Het is belangrijk dat uw onderzoek relevant is voor de afdeling / IJsselland Ziekenhuis. Wanneer u onderzoek wilt doen met patiënt(gegevens), is goedkeuring van de Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis vereist.  Hoe u dit kunt verkrijgen wordt hier uitgelegd.

 

In het IJsselland Ziekenhuis dient een verpleegkundige/student/leerling die een onderzoek moet doen dit te melden bij de betreffende praktijkopleiders van het Leerhuis. Bespreek ook altijd met de teamleidinggevende of het onderzoek dat u wilt doen relevant is en een meerwaarde heeft voor de afdeling en/of het IJsselland Ziekenhuis. Vervolgens zal de praktijkopleider beoordelen of dit onderzoek ingediend moet worden bij het Trialbureau- de lokale toetsingscommissie. Is dit het geval, wordt de verpleegkundige doorverwezen naar de researchcoördinator die zal ondersteunen bij de indiening.

Indienen verpleegkundig onderzoek bij Lokale Toetsingscommissie

Om een verpleegkundig onderzoek met patiënt(gegevens) te mogen uitvoeren, dient de Raad van Bestuur hiervoor toestemming te geven. Om een verpleegkundig onderzoek in te dienen bij de Lokale toetsingscommissie, vul je het Aanvraagformulier Verpleegkundig onderzoek volledig in. U kunt vooraf gebruik maken van de checklist zodat u weet welke documenten er verzamelt en ingediend moeten worden bij het Trialbureau via trialbureau@ysl.nl .  

Twijfel je over welke regels voor jouw onderzoek van toepassing zijn? Neem dan contact op met het Trialbureau via trialbureau@ysl.nl of telefonisch via 010 2585624.

Downloads:

Medisch Ethische Toetsingscommissie

In uiterste gevallen dient het onderzoek eerst ingediend te worden bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) om een Niet WMO verklaring te verkrijgen.

In de volgende gevallen kun je ervan uit gaan dat een niet-WMO verklaring van de METC noodzakelijk is voor verpleegkundig onderzoek:

  • Wanneer het niet duidelijk is of het onderzoek WMO plichtig of niet-WMO plichtig is;
  • Wanneer patiënten actief betrokken worden bij een studie, wanneer zij worden onderworpen aan handelingen of aan hen een bepaalde gedragswijze wordt opgelegd, zoals bij een bloedafname;
  • Wanneer patiënten geïnterviewd worden;
  • Wanneer de verpleegkundig onderzoeker de intentie heeft om het onderzoek te publiceren in wetenschappelijke vakbladen moet voor de start van het onderzoek een niet-WMO verklaring van een METC verkregen zijn.