Assistentiehonden in het ziekenhuis

Natuurlijk bent u met een hulp- of assistentiehond welkom in het IJsselland Ziekenhuis. De hond dient herkenbaar te zijn door een officieel erkend tuigje of dekje én zowel u als de hond hebben een identificatie-pas, uitgegeven door een geaccrediteerde organisatie. De hond dient continue onder toezicht van u of die van een begeleider te zijn en mag anderen niet tot last zijn. Assistentiehonden zijn toegestaan bij de horeca voorziening in de centrale hal, echter niet in het restaurant.

Bezoek aan de polikliniek

Wanneer u een afspraak maakt op de polikliniek meldt dan vooraf dat  u een assistentiehond wilt meenemen. De hond wordt alleen toegelaten in een spreekkamer. Indien u een onderzoek en/of behandeling moet ondergaan mag de hond niet zonder uw toezicht in de wachtruimte wachten. Regelt u in dat geval een begeleider in plaats van een assistentiehond, of een begeleider die met de hond plaatsneemt in de wachtruimte.

Op bezoek op een verpleegafdeling

Bel vooraf aan uw bezoek met de afdeling waar de patiënt ligt opgenomen en meld dat u uw assistentiehond wilt meenemen. Het meenemen van uw hond is niet altijd mogelijk. Een patiënt kan, indien dit mogelijk is voor de patiënt, wel in de centrale hal worden bezocht door u en uw hond.

Opname in het ziekenhuis

Wordt u opgenomen op een verpleegafdeling en bent u afhankelijk van een assistentiehond? Meld dit vooraf bij het opnamebureau. In overleg met uw behandelend specialist en de afdeling infectiepreventie worden afspraken gemaakt met betrekking tot bezoek van uw hond. Het is niet mogelijk de hond gedurende uw gehele opname op uw kamer te laten verblijven.