Infectiepreventie

Wat is infectiepreventie?

Van elke honderd patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, krijgen er ongeveer zes een ziekenhuisinfectie. Gevolgen van deze infecties variëren van ongemak tot pijn, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en soms zelfs invaliditeit. Het heeft bijna altijd langere opname en hogere kosten tot gevolg. Helaas zijn deze infecties niet altijd te voorkomen, maar door de juiste hygiënische maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen.

Alle Nederlandse ziekenhuizen voeren een actief beleid in infectiepreventie. Dit beleid wordt afgestemd op landelijke richtlijnen en wetgeving. De afdeling Infectiepreventie zet nieuwe landelijke ontwikkelingen om in beleid voor het IJsselland Ziekenhuis en wil zorg dragen voor hygiëne in het dagelijkse handelen. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid bevorderd.

Dit doen we onder andere door:

  • Het opstellen van protocollen ter voorkoming van infecties.
  • Het toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en het gewenste effect opleveren.
  • Het geven van voorlichting en scholing.
  • Het deelnemen aan onderzoeken naar de diverse ziekenhuisinfecties.
  • Coördinatie bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Naast de zorg gericht op de patiënt, hechten we ook veel belang aan de infectiepreventie voor medewerkers en bezoekers.

Wat kunt u zelf doen om infecties te voorkomen?

Als patiënt kunt u infecties in het ziekenhuis voorkomen door:

  • Regelmatig uw handen te wassen; altijd na toiletgebruik of na contact met iets wat niet schoon is en vóór het eten;
  • Niet met uw handen aan wonden, infusen en katheters komen;

Meer informatie over hoe u als patiënt infecties kunt voorkomen kunt u hier lezen.

Bezoekers

Bezoekers kunnen ook infecties veroorzaken, bijvoorbeeld als ze verkouden zijn of diarree hebben. Als u zelf ziek bent is het dan ook niet aan te raden dat u op bezoek gaat bij een patiënt in het ziekenhuis. Is het noodzakelijk dat u de patiënt bezoekt of twijfelt u? Overleg dan eerst met de verpleging of de behandelend arts van de patiënt of er extra maatregelen nodig zijn tijdens uw bezoek.

Meer informatie over de maatregelen die u als bezoeker kunt nemen vindt u hier.

Hulphond

Bent u afhankelijk van een hulphond en wilt u deze meenemen tijdens uw bezoek in het ziekenhuis? Meer informatie vindt u hier. Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft met betrekking tot infectiepreventie, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij kunnen indien nodig contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie.

Huisdieren

Het is in principe niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in het ziekenhuis. Alleen in uitzonderlijke situaties kan hier vanaf geweken worden, bijvoorbeeld in het geval van afscheid bij overlijden van huisdier of patiënt. Dit is echter alleen mogelijk na overleg met de verpleging en de behandelend arts van de patiënt.

Contact

De afdeling Infectiepreventie is van 9:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar op 010-258 5202. U kunt ons ook altijd een e-mail sturen via infectiepreventie@ysl.nl.