Gedragsregels

Het IJsselland Ziekenhuis heeft in een aantal gedragsregels verwoord wat
het ziekenhuis van patiënten verwacht en wat u van ons mag verwachten.
De gedragsregels zijn bedoeld voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Respect en omgangsvormen

De basisregel in ons ziekenhuis is respectvol met elkaar omgaan. Discriminatie, belediging en (seksuele) intimidatie zijn niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Bezoektijden

Bezoeken van een patiënt is alleen mogelijk binnen de op de afdeling aangegeven bezoektijden. Er mogen niet meer dan drie bezoekers tegelijk bij een patiënt. Wanneer hiervoor afwijkende regels gelden wordt hierover gecommuniceerd. Omdat patiëntenzorg altijd voor gaat, vragen wij bezoek om de kamer even te verlaten als er tijdens het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is.

Legitimeren

U moet zich kunnen legitimeren als dat gevraagd wordt. Onze medewerkers legitimeren zich met hun personeelspas met foto.

Mobiele telefoons

U mag uw mobiele telefoon en tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve in ruimtes waar dat expliciet wordt verboden. Wij verzoeken u vriendelijk daarbij rekening te houden met (mede)patiënten en bezoekers om overlast te voorkomen. Wij verzoeken u om uw mobiele telefoon in de spreekkamer niet te gebruiken.

Foto, film, geluidsopname

Wilt u een foto, film of geluidsopname maken en komen daarbij medewerkers en/of patiënten in beeld?
Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van het ziekenhuis. 

Roken

In het hele ziekenhuisgebouw en op het gehele buitenterrein, inclusief de parkeergebieden en de parkeergarage, is een rookverbod van kracht. Dit rookverbod geldt ook voor de buitenpoliklinieken en de kantoren.

Lees de pagina over IJsselland rookvrij
Lees de pagina Veel gestelde vragen en antwoorden over IJsselland rookvrij

Alcohol en drugs

Gebruik van alcohol en/of drugs en het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is in het ziekenhuis niet toegestaan.

Geen handen schudden

U bent van harte welkom in het IJsselland en tonen dat met een lach. U de hand schudden hoort daar niet meer bij. Met het schudden van handen kunnen micro-organismen (zoals virussen) overgedragen worden. De coronapandemie heeft ons nog maar eens duidelijk gemaakt dat dit risico's voor de gezondheid met zich meebrengt. Op deze wijze geven we virussen minder kans zich te verspreiden. Hiermee dragen wij bij aan uw en onze gezondheid.

Wapens, diefstal, vernieling, geweld

Wapenbezit, diefstal, vernieling en geweld zijn in ons ziekenhuis niet toegestaan. Bij overtreding wordt de beveiliging ingeschakeld en worden maatregelen genomen.

Cameraregistratie

Ons ziekenhuis beschikt over cameraregistratie. De camera’s zijn aanwezig in en om ons ziekenhuis. Naast deze cameraregistratie loopt er een pilot bodycams van september tot en met november 2023. Voor meer informatie over de pilot kunt u terecht bij informatiebeveiliging@ysl.nl.

Let op uw spullen

Bewaak zelf uw eigendommen! Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers.

Aanwijzingen medewerkers

Volg aanwijzingen van medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis altijd op.

Registratie en aangifte

Incidenten worden altijd geregistreerd. Als sprake is van een strafbaar feit doet het IJsselland Ziekenhuis aangifte bij de politie.

Over deze gedragsregels

Deze gedragsregels gelden zowel in het ziekenhuis als op het gehele terrein van het ziekenhuis, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot het ziekenhuis.