Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het zijn dat er iets gebeurt waarover u niet tevreden bent. Door deze onvrede kenbaar te maken, kunnen wij onze zorgverlening verbeteren. 

In eerste instantie kunt u uw onvrede het beste met de betrokkene zelf, of met het hoofd van de afdeling, bespreken. Zij zullen zeker bereid zijn met u te zoeken naar een oplossing. Als dit niet kan of niet lukt, dan kunt u voor bemiddeling terecht bij: de klachtenfunctionaris óf de onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en bemiddelt tussen ‘klager’ en ‘beklaagde’. Bij de afdeling patiëntenvoorlichting kunt u een afspraak maken met de klachtenfunctionaris.

U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons ziekenhuis (volg routenummer 89).
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.30 uur, en vrijdag van 9.30-13.00 uur.
Telnr. (010) 258 5137.

De onafhankelijke klachtencommissie
Als u voorkeur heeft voor behandeling door de onafhankelijke klachten-commissie van ons ziekenhuis, dan kunt u een brief schrijven naar deze commissie. U kunt uw brief richten aan:

       IJsselland Ziekenhuis
       Onafhankelijke klachtencommissie
       Postbus 690
       2900 AR Capelle a/d IJssel

Geschillencommissie Ziekenhuizen
Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de klachtenfunctionaris of door de onafhankelijke klachtencommissie? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Ziekenhuis www.degeschillencommissiezorg.nl of bel (070) 310 5380.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp:

Klachtenregeling

Meer informatie vindt u ook in de 'Regeling opvang en behandeling van klachten in het IJsselland Ziekenhuis.'