Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het zijn dat er iets gebeurt waarover u niet tevreden bent. Door deze onvrede kenbaar te maken, kunnen wij onze zorgverlening verbeteren. 

In eerste instantie kunt u uw onvrede het beste met de betrokkene zelf of met de leidinggevende van de afdeling bespreken. Zij zijn zeker bereid met u te overleggen en te zoeken naar een oplossing.

Afdeling Patiëntenvoorlichting

Komt u er met betrokkenen zelf of met de leidinggevende niet uit? Dan kunt u terecht bij de medewerkers van afdeling Patiëntenvoorlichting. U kunt bij hen uw verhaal doen, zij kunnen uw klacht registreren of een afspraak voor u maken bij de klachtenfunctionaris.

U vindt de balie Patiëntenvoorlichting in de hal van ons ziekenhuis.
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Telnr. (010) 258 5137.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris onderzoekt de toedracht van de klacht. U kunt haar uitleggen wat er is gebeurd en waar u mee zit. U bepaalt samen met haar wat er met uw klacht gebeurt.
Misschien is het voor u voldoende als u uw klacht heeft besproken.
Maar de klachtenfunctionaris kan ook bemiddelen tussen klager en beklaagde.
Bij de afdeling Patiëntenvoorlichting kunt u een afspraak maken met de klachtenfunctionaris (contactgegevens: zie boven).

De onafhankelijke klachtencommissie

Als het gesprek met de klachtenfunctionaris voor u niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie.
De klachtenfunctionaris kan u hierover verder informeren.

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Als u er met het ziekenhuis niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Ziekenhuizen: www.degeschillencommissiezorg.nl of bel (070) 310 5380.
Aan het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Patiëntenfolder in de Folder WebApp:

Klachtenformulier

Geeft u er de voorkeur aan uw om uw klacht via de website in te dienen?
Gebruik dan het klachtenformulier.

Klachtenregeling